Biuletyn Infromacji Publicznej Wirtualny Powiat Lipski
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 233 Wszystkich: 10530

Aktualności

 • Logo

  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

  Już po raz siódmy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, pn. „Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa’’

   

  Dodany 16.02.2017 przez Administrator

 • 2.02.2017

  Warsztaty „Wiślanego Okrągłego Stołu” w Lipsku

  Wisła to najdłuższa rzeka Polski, a także najdłuższa rzeka uchodząca do Morza Bałtyckiego, o długości 1047 km. Przez wieki Wisła odgrywała bardzo ważną rolę jako szlak komunikacyjny. Dzięki niej rozkwitał handel i wymiana gospodarcza, a co za tym idzie - rozwój nadwiślańskich miejscowości.

  Zmieniony 6.02.2017 przez Administrator

 • Logo

  „Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość”

  Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

   

  Dodany 3.02.2017 przez Administrator

 • Logo

  Informacja o konkursie KRUS " Bezpieczne Gospodarstwo Rolne "

  XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

   

   

  Dodany 3.02.2017 przez Administrator

 • Logo

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. 

  Dodany 3.02.2017 przez Administrator

 • Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY 2017

  Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY się­ga­ją­cy swo­ją tra­dy­cją XVII wie­ku  gro­ma­dzi w na­szym  mie­ście rol­ni­ków, ho­dow­ców i eks­por­te­rów ko­ni za­rów­no z kra­ju jak i za­gra­ni­cy. Podczas jar­mar­ku eks­po­no­wa­ne są mię­dzy in­ny­mi ak­ce­so­ria ry­mar­skie, sprzęt rol­ni­czy, wy­ro­by rze­mieśl­ni­cze, rze­mio­sło, sztu­ka lu­do­wa, ale przede wszyst­kim to, co sta­no­wi kwin­te­sen­cję te­go wy­da­rze­nia czy­li ko­nie wie­lu ras i ty­pów użyt­ko­wy­ch… 

  Dodany 2.02.2017 przez Administrator

 • Logo UTW

  Wykład w Uniwersytecie Trzeciego Wieku

  Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego informuje, że kolejny wykład odbędzie się we wtorek 07 lutego 2017 r.  o godz. 11.00  w sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury.

  Dodany 31.01.2017 przez Administrator

 • Logo

  Warsztaty „Wiślany Okrągły Stół”

  Kontynuując ideę zeszłorocznego seminarium pn. „Wiślany Okrągły Stół” oraz dyskusję na temat wykorzystania rzeki do budowy produktów turystycznych, zaplanowaliśmy cykl czterech warsztatów, których celem jest nie tylko zdiagnozowanie istniejących zasobów fizycznych, kulturowych i społecznych oraz interesariuszy, ale także pojawiających się przeszkód rozwojowych. Warsztaty przyjmą formę praktycznych zajęć z tworzenia produktów turystycznych, uwzględniających uwarunkowania i zasoby lokalne.

  Zmieniony 26.01.2017 przez Administrator

 • Logo

  Komunikat Departamentu Opłat Środowiskowych UMWM

  Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

  Zmieniony 24.01.2017 przez Administrator

 • Lokalizacja

  Kwalifikacja wojskowa 2017

  Informacja o kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu lipskiego w roku 2017. Kwalifikacji wojskowej podlegać będą: mężczyźni urodzeni w 1998 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1993 - 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach 1996 - 1997 r.

  Dodany 24.01.2017 przez Administrator

 • Plakat

  „Twój miś może zostać ratownikiem”

  Pragniemy poinformować, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku postanowiła czynnie włączyć się w kampanię „Twój miś może zostać ratownikiem”, którą objął patronatem Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Celem kampanii jest udzielanie wsparcia psychologicznego, minimalizowanie stresu i zwiększania poczucia bezpieczeństwa dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pożarach i innych niebezpiecznych zdarzeniach.

  Dodany 11.01.2017 przez Administrator

 • Logo UTW

  Wykład w Uniwersytecie Trzeciego Wieku

  Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego zaprasza wszystkich studentów na  wykład, który odbędzie się w dniu 17 stycznia tj. we wtorek o godz 11.00 w sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury.

  Dodany 11.01.2017 przez Administrator

 • Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2015 roku

  „Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2015 roku” to kolejne opracowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie udostępnione w formie elektronicznej na stronie internetowej inspektoratu.

  Dodany 02.01.2017 przez Administrator

 • Logo GLW

  Informacja dla hodowców drobiu

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

  Dodany 15.12.2016 przez Administrator