Biuletyn Infromacji Publicznej portal mapowy

. Valid XHTML 1.1 Poprawny CSS!

„Zrozumieć dziecko z FAS – profil dziecka z FAS”

Archiwum » Archiwum 2017 » „Zrozumieć dziecko z FAS – profil dziecka z FAS”

W piątek 20 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku odbyło się szkolenie poświęcone FAS. Szkolenie zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym o/z w Radomiu.

Uczestników szkolenia przywitał Starosta Powiatu Lipskiego Pan Roman Ochyński, Wicestarosta Powiatu Lipskiego Pan Paweł Jędraszek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku Pani Henryka Barbara Kosanowska oraz Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Radomiu Pani Monika Bednarczyk. Szkolenie przeprowadziła psycholog Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego – Pani Małgorzata Jamka.

W naszym przedsięwzięciu uczestniczyło ponad 50 osób z jednostek gmin i powiatu lipskiego tj. pracownicy socjalni, asystenci rodzin, koordynatorzy pieczy zastępczej, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe i rodzinny dom dziecka.

Program szkolenia dotyczył dzieci z zespołem FAS oraz negatywnych skutków picia alkoholu w ciąży przez matki. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a poruszona tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych gości. Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

 • Szkolenie FAS
  Szkolenie FAS
 • Szkolenie FAS
  Szkolenie FAS
 • Szkolenie FAS
  Szkolenie FAS
 • Szkolenie FAS
  Szkolenie FAS
 • Szkolenie FAS
  Szkolenie FAS
 • Szkolenie FAS
  Szkolenie FAS