Biuletyn Infromacji Publicznej portal mapowy

Apel do podatników

Archiwum » Archiwum 2018 » Apel do podatników

  • 1procent
    1procent

Podatniku!

Przekaż 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego działających na terenie powiatu lipskiego.

 

Starosta lipski zachęca wszystkich podatników z terenu powiatu lipskiego do przekazania 1% podatku na rzecz OPP działających na terenie powiatu lipskiego.

W rozliczeniu rocznym PIT za rok 2017 istnieje możliwość odpisu na rzecz organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego 1% Twojego podatku.

Wspomóż tą kwotą organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu lipskiego. Nawet, jeżeli jednostkowa kwota nie jest duża, to wielość tworzy setki czy tysiące złotych.

Można skorzystać z przygotowanej aplikacji "Przekaż 1 % w powiecie lipsklim - wspieraj lokalnie" . 

Wspomagajmy się wzajemnie wpływając na rozwój naszego wspólnego środowiska.

Wpłata na rzecz organizacji nie obciąża podatnika, gdyż pieniądze przekazuje Urząd Skarbowy na podstawie wpisanych numerów KRS.

Poniżej podajemy wykaz organizacji pozarządowych (OPP) i ich numerów KRS, na które można dokonywać odpisów 1%:


Chorągiew Mazowiecka ZHP – Hufiec im. Bohaterów Chotczy w Lipsku 

KRS: 0000291419

koniecznie z dopiskiem w polu „Cel szczegółowy 1%” – Hufiec Lipsko


„H.M. – POMOC” w Ciepielowie         

KRS: 0000126584


Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki     

KRS: 0000163347  

koniecznie z dopiskiem w polu „Cel szczegółowy 1%” – Koło Lipsko


Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” im. św. Brata Alberta w Lipsku      

KRS: 0000080582


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Mazowiecki

KRS: 0000134684

koniecznie z dopiskiem w polu „Cel szczegółowy 1%” – Koło Lipsko


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej „POWIŚLE” w Lipsku    

KRS: 0000113964


Nieuwzględnione w w/w wykazie organizacje OPP prosimy o przesłanie kompletnych informacji (pełna nazwa, numer KRS) w celu opublikowania na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lipsku.

Informacje prosimy przesyłać na adres promtur@powiatlipsko.pl