Biuletyn Infromacji Publicznej portal mapowy
Przekaż 1% w powiecie lipskimw powiecie lipskim
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe » Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

TPH Sp. z o.o. organ prowadzący dla Niepublicznej Placówki Oświatowej "Educo" w wyniku pozytywnie rozsrzygniętego konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII-Promocja integracji społecznej, projekt "Organizacje ozarządowe - lider ekonomii społecznej". Od dnia 5 stycznia 2012 roku rozpocznie się realizacja II etapu projektu, który będzie obejmował bezpłatne, e-learningowe szkolenie dla pracowników i działaczy organizacji pozarządowych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W związku z tym na stronie www.ekonomiaspoleczna.info.pl uruchomiona zostanie internetowa platforma edukacyjno-doradcza dla organizacji pozarządowych.