Biuletyn Infromacji Publicznej Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

Dofinansowania WFOŚiGW

  • Zakup koparko ładowarki

    Zakup koparko-ładowarki do utrzymania urządzeń służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl

  • Plany urządzania lasów

    Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się pod nadzorem Starosty Lipskiego nie stanowiących własności Skarbu Państwa a należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gminy Lipsko, Solec nad Wisłą oraz Chotcza, obręby: Baranów, Gustawów, Niemeryczów, Zajączków dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl