Biuletyn Infromacji Publicznej Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

Konsultacje kształtu funduszu pożyczkowego dla NGO

Archiwum » Archiwum 2012 » Konsultacje kształtu funduszu pożyczkowego dla NGO

 

 

Rada Powiatu Lipskiego zadecydowała o utworzeniu funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych w wysokości 50 tys. PLN rocznie. 6 lutego spotykamy się z przedstawicielami Starostwa i organizacji pozarządowych, aby porozmawiać o zasadach przyznawania pożyczek.

 

30 grudnia 2011 Rada Powiatu w Lipsku uchwaliła zmianę do trzyletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. W dziale VI Formy współpracy pkt.5 dodano podpunkt „e" w brzmieniu:

„Udzielenie pożyczek organizacjom pozarządowym na realizację zadań wykonywanych na rzecz powiatu lipskiego w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach"

 

Na spotkaniu w Starostwie (ul. Rynek 1, godz. 13:00 w sali konferencyjnej) będziemy pracować nad kształtem tych zasad.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy i prosimy o zgłoszenia pod nr telefonu 22 652 22 66 (Paulina Sobieszuk) lub e-mailem p.sobieszuk@mazowia.org.pl.

 

„Spotkanie organizuje Federacja MAZOWIA w ramach projektu „Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.