Biuletyn Infromacji Publicznej portal mapowy

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Archiwum » Archiwum 2018 » Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

W dniu 01.03.2018 r. w Lipsku odbyły się obchody 8 Rocznicy Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką uczestników obchodów, pocztów sztandarowych instytucji oraz szkół, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na placu przed kościołem p.w. św. Trójcy w Lipsku.  Mszę świętą w intencji „Żołnierzy Wyklętych” odprawił ks. kan. Henryk Jagieło – dziekan dekanatu lipskiego.

Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na cmentarz parafialny w Lipsku, gdzie odbył się Apel Pamięci Wyklętych - Niezłomnych przeprowadzony przez pododdział strzelców z Lipska i Sienna, zmówiono modlitwę za pomordowanych i zmarłych żołnierzy polskiej konspiracji oraz wygłoszono kilka okolicznościowych przemówień. Wartę honorową przy pomniku zaciągnęli strzelcy, strażacy, harcerze i policjanci. Następnie zaproszeni goście, przybyłe delegacje samorządowe, przedstawiciele instytucji oraz stowarzyszeń złożyli na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego i przy Krzyżu Katyńskim wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze. W imieniu powiatu wiązankę złożyli: Starosta Lipski - Roman Ochyński, Wicestarosta Lipski - Paweł Jędraszek oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Józef Sosnowski.

Kolejna część uroczystości miała miejsce w Lipskim Centrum Kultury. Na sali widowiskowej odbyła się projekcja filmu: „Z archiwum IPN” - Franciszek Jaskulski „Zagończyk”. Otwarta została również wystawa ,,Zaplute karły reakcji. Polskie podziemie niepodległościowe w latach 1944-1956"-udostępniona przez Lubelski Oddział IPN. 

Podziękowania dla stowarzyszeń i instytucji za zaangażowanie w organizowane uroczystości dokonali: przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego - Monika Wziątek-Kaim, Starosta Lipski - Roman Ochyński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku - bryg. Tomasz Krzyczkowski, Komendant Powiatowy Policji w Lipsku - mł. insp. Wojciech Brandt, Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko - Jacek Wielorański, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Lipsko - Mariola Szymczyk, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Marculach - Bogdan Tylus, Z-ca Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Zwoleniu - Ewa Choroś - Stępień, Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury - Izabela Ronduda i Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej ,,Powiśle’’ - Marek Łata. 

Swoje stoisko promocyjne zaprezentowała Komenda Powiatowa Policji w Lipsku. Na zakończenie zaproszeni goście wraz z gospodarzami zwiedzili stałą wystawę historyczną znajdującą się w galerii regionalnej LCK w Lipsku.

Organizatorami przedsięwzięcia w Lipsku byli: Starosta Lipski, Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej „Powiśle” oraz Lipskie Centrum Kultury przy współpracy z Parafią pw. św. Trójcy, Komendą Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Lipsku, JS nr 1005 „Strzelec” OSW, Komendą Powiatową Policji, Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lipsku.

Tekst i foto: K. Furmanek

 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018
 • 1.03.2018
  1.03.2018