Biuletyn Infromacji Publicznej portal mapowy

Obchody 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego

Archiwum » Archiwum 2017 » Obchody 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego

Trzydniowe obchody rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęły się w niedzielę 3 grudnia w Tarłowie (dekanat lipski). Aby wspólnie świętować rocznicę niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków, zgodnie z Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Marszała Józefa Piłsudskiego, do Tarłowa przyjechali: Posłowie na Sejm RP: Dariusz Bąk i Krzysztof Lipiec, władze  samorządowe Miasta i Gminy Lipsko, Gminy Chotcza, Gminy Rzeczniów, Gminy Bałtów, Gminy Tarłów, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej "Powiśle" z przewodniczącym Markiem Łatą, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tarłowskiej z przewodniczącym Tadeuszem Ciastkiem oraz gen. dyw. w st. spocz. – Andrzejem Pietrzykiem, Dowódca Garnizonu Wojska Polskiego z Radomia płk dypl. pil. Jan Skowroń  wraz  z kompanią reprezentacyjną 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego WP i Orkiestrą Wojskową z Radomia, strażacy ochotnicy z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Lipsku – Januszem Witczakiem, strzelcy z Lipska z d-cą st. chor. Jackiem Piotrowskim, Sienna z d-cą Wojciechem Krycką, Ostrowca Św. Przedst. st. insp. Dariuszem Kaszubą, Opatowa i Tarłowa z Katarzyną Czesną, instruktorzy Hufca ZHP w Lipsku oraz dzieci, młodzież szkolna i społeczność lokalna.

Delegacji powiatu lipskiego przewodniczył Wicestarosta Lipski – Paweł Jędraszek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Józef Sosnowski oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku – Stanisław Pora, a delegacji Gminy Tarłów: Wójt Gminy – Tomasz Kamiński, Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Giez oraz Radny Powiatu Opatowskiego i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP  RP w Tarłowie - Alfred Skura.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed pomnikiem w Wólce Tarłowskiej, symbolizującym miejsce w którym stacjonował Marszałek. Następnie po przywitaniu uczestników przez proboszcza parafii, koordynator obchodów odczytał list skierowany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka do uczestników uroczystości. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i kompanii reprezentacyjnej została odprawiona uroczysta msza święta koncelebrowana, której przewodniczył ks. kan. Henryk Jagieło- dziekan dekanatu lipskiego, zaś homilię wygłosił ks. Mirosław Kosior proboszcz parafii rzymsko-katolickiej  pod wezwaniem Świętej Trójcy w Tarłowie, a bezpośrednio po niej wojskowa orkiestra  z Radomia wykonała koncert melodii patriotycznych. Po mszy przemaszerowano na cmentarz parafialny w Tarłowie gdzie odbył się uroczysty apel, który rozpoczął się od odegrania hymnu narodowego i wciągnięcia flagi państwowej na maszt. Obecni na cmentarzu  z ust parlamentarzystów wysłuchali uchwały Sejmu RP o ustanowieniu obchodów 150. Rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego, przypomnieli również sobie  co znaczą słowa „Patriotyzm” i „Ojczyzna” oraz  zapoznali się z historią tarłowskiej nekropolii. Następnie zostały złożone kwiaty i zapalone  znicze pod pomnikiem i na grobach  legionistów Józefa Piłsudskiego. W imieniu gospodarzy wójt gminy Tomasz Kamiński zaprosił wszystkich chętnych na dalsze obchody do Gminnego Ośrodka Kultury w Tarłowie. Po odegraniu przez orkiestrę ciszy i marsza Wojska Polskiego nastąpiło odprowadzenie pocztów sztandarowych i wojskowej kompanii reprezentacyjnej oraz pododdziałów mundurowych, którzy przedefilowali przed zaproszonymi gośćmi.

W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe wraz ze Sztandarami: 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole, Zarządu Regionu Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego  „Solidarność’’  Ziemia Radomska, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Lipsku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku, Jednostki Strzeleckiej Nr 1005 Związku Strzeleckiego „Strzelec’’ OSW im. płk Dionizego Czachowskiego w Lipsku, Ochotniczych Straży Pożarnych w Aleksandrowie Dużym, Długowoli, Maruszowie, Rzeczniowie, Pawliczce, Solcu nad Wisłą oraz sztandary z gminy Tarłów na czele ze sztandarem Związku Kombatantów RP i Osób Represjonowanych Koło w Tarłowie, Ochotnicze Straże Pożarne  z Tarłowa i  Brzozowej.  Przybyłych na spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarłowie przywitał wójt gminy wraz z przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tarłowskiej Tadeusz Ciastek, który przybliżył przybyłym działalność i dokonania stowarzyszenia. Następnie Marek Łata przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej „Powiśle” przedstawił pokaz multimedialny dotyczący legionów i Marszałka Józefa Piłsudskiego na „Ziemi Tarłowskiej” i naszym regionie ze szczególnym zwróceniem uwagi na bitwę o „Redutę Tarłowską”. Na zakończenie odbyła się dyskusja i wspomnienia starszych mieszkańców wśród których był kombatant w wieku  94 lat pamiętający okres międzywojenny, kiedy będąc dzieckiem był świadkiem i pamięta  jak transportowany był kamień pod pomnik, który jest ustawiony w Wólce Tarłowskiej aby upamiętnić pobyt Józefa Piłsudskiego .

 

Dnia 4 grudnia w Rzeczniowie dzięki zaangażowaniu Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Dyrekcji Zespołu  Szkół w Rzeczniowie w sali kinowej „Za rogiem”,  przy udziale nauczycieli i  uczniów Zespołu Szkół im. ks. Józefa Pastuszki oraz zaproszonych gości, otwarto wystawę „Marszałek Józef Piłsudski wczoraj i dziś”. Panie z biblioteki oraz nauczyciele Zespołu Szkół odpowiednio wcześniej przygotowali i przeprowadzili gminne konkursy wiedzy o Józefie Piłsudskim oraz konkurs plastyczny „Pan Marszałek, Komendant czy Dziadek”,  których  laureatami zostali:

 1. Konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim

W kategorii uczniowie klas I-III

 •  I miejsce Mateusz Świtkowski, klasa II PSP w Grabowcu 
 •  II miejsce Natalia Walczyk, klasa I PSP w Rzeczniowie
 • III miejsce Oliwia Tracz, klasa  I PSP w Rzeczniowie
 • Wyróżnienie Wiktoria Chmielewska- klasa  III PSP w Rzeczniowie
 • Wyróżnienie Joanna Wróbel, klasa V PSP w Rzeczniowie( w kategorii uczniowie klas( IV-VI)
 • Wyróżnienie Bartosz Paluch, klasa V PSP w Rzeczniowie( w kategorii uczniowie klas IV-VI)

W kategorii uczniowie klas VII PSP i Gimnazjum 

 • I miejsce Andżelika Krakowiak, klasa II Gimnazjum w Rzeczniowie
 • II miejsce Wiktoria Puton, klasa III Gimnazjum w Rzeczniowie
 • III miejsce Wiktoria Łagowska, klasa VII PSP w Grabowcu
 • Wyróżnienie: Milena Szust, klasa II Gimnazjum w Rzeczniowie   
 1. Konkurs plastyczny „Pan Marszałek, Komendant czy Dziadek”

I grupa- uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

 • I miejsce : Mateusz Świtkowski, klasa II PSP
 • II miejsce: Natalia Walczyk, klasa I PSP
 • III miejsce: Oliwia Tracz, klasa I PSP
 • wyróżnienie: Wiktoria Chmielewska, klasa III PSP

II grupa- uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

 • Wyróżnienie: Joanna Wróbel, klasa V
 • Wyróżnienie: Bartosz Paluch, klasa V

III grupa - uczniowie klasy VII i gimnazjum

 • I miejsce: Andżelika Krakowiak, klasa IIb
 • II miejsce: Wiktoria Puton, klasa IIa
 • III miejsce: Wiktoria Łagowska, klasa VII
 • Wyróżnienie: Milena Szust, klasa IIIa 

 

Nagrody laureatom wręczyli: Wicestarosta Lipski – Paweł Jędraszek, Wójt Gminy Rzeczniów – Karol Burek, Komendant Powiatowy PSP w Lipsku – bryg. Tomasz Krzyczkowski, Dyrektor Zespołu Szkół w Rzeczniowie – Zbigniew Korycki oraz Komendant Powiatowy Policji insp. Wojciech Brandt.

W otwarciu wystawy uczestniczyli również: Przewodnicząca Rady Gminy – Barbara Gębusia, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku – Stanisław Pora oraz hm. Krzysztof Furmanek – Członek Komendy Mazowieckiej Chorągwi ZHP z siedzibą w Płocku.

Dnia 5 grudnia na lipskim cmentarzu przy „Pomniku „Strzeleckim’’ na kwaterze żołnierzy WP delegacje lipskich samorządów, Związku Zawodowego „Solidarność”, instytucji, służb mundurowych i stowarzyszeń wraz z przedstawicielem Wojska Polskiego kpt. Marcinem Płazą z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze,  a służby mundurowe strzelców, policjantów i strażaków zaciągnęły przy pomniku honorową wartę.

O godz. 9.00 w Lipskim Centrum Kultury, po przywitaniu uczestników przez Panią Izabelę Rondudę - dyrektor LCK, Starosta Lipski – Roman Ochyński wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy – Jackiem Wielorańskim oraz Komendantem Powiatowym PSP – bryg. Tomaszem Krzyczkowskim uroczyście otworzyli  wystawę pt. „Józef Piłsudski. Dziadek” udostępnioną przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Wystawę można oglądać w Lipskim Centrum Kultury do dnia 29.12.2017 r.

Obchody jubileuszu uświetnili znakomitym koncertem patriotycznym uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie pod kierownictwem dyrektora szkoły - Pawła Garbalskiego.  

Po koncercie odbyła się projekcja filmu pt. „Józef Piłsudski” zrealizowanego przez Witolda Zadrowskiego w 1988 r. Film został kilka lat temu udostępniony nam dzięki współpracy z Wojskowym Stowarzyszeniem Sport -Turystyka – Obronność w Warszawie. Serdecznie dziękujemy wiceprezesowi płk (rez.) Jerzemu Kuflowi i jego zmarłej małżonce Krystynie, długoletniemu  pracownikowi Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju.

W obchodach jubileuszu uczestniczyli także: młodzież szkolna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku oraz uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych im. Batalionów Chłopskich w Krępie Kościelnej.

Na zakończenie organizatorzy podziękowali wszystkim instytucjom i stowarzyszeniom za zaangażowanie i pomoc w organizacji przedsięwzięcia. Imienne podziękowania w ciągu trwających trzech dni obchodów otrzymali: ks. kan. Henryk Jagieło, ks. Mirosław Kosior, płk dypl. pil. Jan Skowroń, Paweł Jędraszek  insp. Wojciech Brandt, asp. sztab. w st. spocz. Jan Cyran, por. rez. Tadeusz Pękała (mł. insp. ZS), Tadeusz Ciastek, Tomasz Kamiński, Krystyna Wójtowicz, Zbigniew Korycki, Marek Łata, hm. Krzysztof Furmanek, Izabela Ronduda, Wojciech Dziółko, Helena Barańska. Podziękowania wręczali: Starosta Lipski - Roman Ochyński, Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko - Jacek Wielorański, koordynator obchodów bryg.  Tomasz Krzyczkowski (insp. ZS).  Grupa strzelczyń i strzelców z Lipska otrzymała również podziękowania które wręczył Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II – Mieczysław Mejzner.

Organizatorzy składają podziękowanie płk. rez. Stanisławowi Kalskiemu – Wiceprezesowi Federacji Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie za zaangażowanie i pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

 

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej "Powiśle", Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tarłowskiej. Współorganizator Dowódca Garnizonu WP Radom. Partnerzy we współorganizacji przedsięwzięcia: Federacja Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie działająca w naszym kraju pod honorowym patronatem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie im. płk. dypl. Mariana Porwita, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Związek Strzelecki "Strzelec" OSW, Starosta Lipski,  Burmistrz Miasta i Gminy w Lipsku, Wójt Gminy Tarłów, Wójt Gminy Bałtów, Wójt Gminy Rzeczniów, Wójt Gminy Sienno, Wójt Gminy Solec nad Wisłą, Szefowie Powiatowych Służb , Inspekcji i Straży (Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy PSP), Lipskie Centrum Kultury, Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie, Dziekan Dekanatu Lipskiego, Dziekan Dekanatu Siennieńskiego, Proboszcz Parafii w Tarłowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole gm. Bałtów, Szkoła Muzyczna I Stopnia w Siennie, Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie, Komisja Terenowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Lipsku. Patronat medialny: Kwartalnik " Życie Powiśla" - czasopismo Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej "Powiśle", Rozgłośnia radiowa "Twoje Radio Lipsko".

 

Tekst: Starostwo Powiatowe w Lipsku: hm. Krzysztof Furmanek, Koordynator Obchodów: bryg. Tomasz Krzyczkowski, insp. Związku Strzeleckiego

Foto: materiały KP PSP Lipsko, SP Lipsko.

 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017
 • 3-5.12.2017
  3-5.12.2017