Biuletyn Infromacji Publicznej portal mapowy
Przekaż 1% w powiecie lipskimw powiecie lipskim
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Organizacje pozarządowe

 • Wykaz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych

  Wykaz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z terenu powiatu lipskiego.

 • Lipska Grupa Robocza - podstrona mazowia.org.pl

 • Program współpracy Powiatu Lipskiego z NGO na rok 2018

  Starostwo Powiatowe w Lipsku serdecznie zaprasza mieszkańców oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Lipskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.

  Dodany 26.10.2017 przez Administrator

 • Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

  KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LIPSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI... NA ROK 2016

 • Program współpracy Województwa Mazowieckiego z NGO

  Szanowni Państwo!

  Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29 czerwca br. rozpoczynają się prace nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

  Dodany 3.07.2017 przez Administrator

 • Program współpracy z organiacjami pozarządowymi na 2017 rok

  Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 1 lipca br.

  Dodany 15.06.2016 przez Administrator

 • Spotkanie z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiatowym

  14.01.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Lipsku odbyło się spotkanie szkoleniowe skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń z terenu powiatu lipskiego, poświęcone zmianom w normatywach prawnych regulujących funkcjonowanie stowarzyszeń: ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa prawo o stowarzyszeniach oraz ustawa o finansach publicznych (w części dotyczącej finansów organizacji) wprowadzone w życie w końcu 2015 roku.

  Dodany 15.1.2016 przez Administrator

 • Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

  Zarząd Powiatu Lipskiego serdecznie zaprasza mieszkańców oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Lipskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2016”.

 • Program współpracy z NGO na rok 2015

  Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

  Dodany 21.5.2014 przez Administrator

 • Program współpracy z NGO na rok 2014

  Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

  Dodany 21.5.2013 przez Administrator

 • Tydzień poradniczy: zakładanie organizacji

  Chcesz się zaangażować społecznie, a nie wiesz jak? Wahasz się, czy założyć stowarzyszenie, fundację? Od 17 do 21 września 2012 r. Informatorium dla organizacji pozarządowych organizuje tydzień poradniczy, w czasie którego uzyskasz odpowiedzi na te i inne pytania związane z zakładaniem i rejestracją organizacji.

  Dodany 18.09.2012 przez Administrator

 • Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

  Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.

  Dodany 2.08.2012 przez Administrator

 • Promocja i PR organizacji pozarządowych - 1 czerwca 2012

  Zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone zagadnieniom związanym z promocją i PR organizacji pozarządowych. Szkolenie jest przeznaczone dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe działające na terenie województwa mazowieckiego. Szkolenie poprowadzi Krystyna Zowczak-Jastrzębska. Termin szkolenia: 1 czerwca 2012 roku, godz. 12.00 - 19.00. Po szkoleniu odbędzie się integracyjne ognisko dla uczestników.

  Dodany 18.05.2012 przez Administrator

 • Promocja organizacji pozarządowych z powiatu lipskiego

  W najbliższym czasie będziemy realizować szereg działań, których celem jest integracja środowiska oraz promocja organizacji pozarządowych z powiatu lipskiego. Aby dobrze przygotować się do prezentacji organizacji pozarządowych podczas obchodów Dni Lipska 19 kwietnia (czwartek) spotykamy się o 13.00 w Starostwie, aby porozmawiać o sposobach, w jakie informujemy otoczenie o działaniach naszych organizacji. 

  Dodany 11.04.2012 przez Administrator

 • Mammograf - 1% na ochronę zdrowia

  Społeczny Komitet Fundacji Mammografu uprzejmie informuje o podjętej akcji, której celem jest zakup mammografu dla Szpitala Powiatowego w Lipsku. Zakup tego sprzętu gwarantuje szybką profesjonalną diagnostykę wielokrotnie decydującą o zdrowiu a nawet życiu. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Szpital nasz realizuje od 2007 roku program profilaktyki raka piersi. Do chwili obecnej w pracowni radiodiagnostyki przebadano 3644 pacjentki. U 983 kobiet stwierdzono zmiany wymagające dalszej diagnostyki i leczenia. Dzięki wczesnemu wykryciu i wdrożeniu właściwego leczenia skutecznie wyleczono 50% przebadanych kobiet.

  Dodany 16.02.2012 przez Administrator

 • Spotkanie z ngo w powiecie lipskim

  W poniedziałek 06 lutego 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Lipsku odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu lipskiego z przedstawicielami Starostwa oraz p. Pauliną Sobieszuk z Federacji MAZOWIA z Warszawy. W ramach projektu realizowanego przez Federację pt. " Budujemy współpracę na Mazowszu - od organizacji do federacji " organizujemy lipską grupę roboczą, której zadaniem jest udzielenie wsparcia merytorycznego, pomoc i zjednoczenie środowiska organizacji pozarządowych w regionie. Było to już czwarte spotkanie z przedstawicielami Mazowii. 

  Dodany 09.02.2012 przez Administrator

 • Ogólnopolski Konkurs Grantowy "Równać Szanse 2012"

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

  Dodany 03.02.2012 przez Administrator

 • Konsultacje kształtu funduszu pożyczkowego dla NGO

  Rada Powiatu Lipskiego zadecydowała o utworzeniu funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych w wysokości 50 tys. PLN rocznie. 6 lutego spotykamy się z przedstawicielami Starostwa i organizacji pozarządowych, aby porozmawiać o zasadach przyznawania pożyczek.

 • Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

  TPH Sp. z o.o. organ prowadzący dla Niepublicznej Placówki Oświatowej "Educo" w wyniku pozytywnie rozsrzygniętego konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII-Promocja integracji społecznej, projekt "Organizacje ozarządowe - lider ekonomii społecznej". Od dnia 5 stycznia 2012 roku rozpocznie się realizacja II etapu projektu, który będzie obejmował bezpłatne, e-learningowe szkolenie dla pracowników i działaczy organizacji pozarządowych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W związku z tym na stronie www.ekonomiaspoleczna.info.pl uruchomiona zostanie internetowa platforma edukacyjno-doradcza dla organizacji pozarządowych.