Biuletyn Infromacji Publicznej portal mapowy
Przekaż 1% w powiecie lipskimw powiecie lipskim
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

ROCZNICA ŚMIERCI KS. KAPELANA MJR. STANISŁAWA DOMAŃSKIEGO

Archiwum » Archiwum 2018 » ROCZNICA ŚMIERCI KS. KAPELANA MJR. STANISŁAWA DOMAŃSKIEGO

W dn. 18.03.2018r. delegacja władz powiatu lipskiego, gminy Sienno, strażaków i strzelców  wzięła udział w uroczystości dnia Patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. mjr Stanisława Domańskiego w Siennie był on kapelanem 1.batalionu 3. Pułku Piechoty Legionów AK. Po 1945 r. Kontynuował działalność pod ps. „Cezary” w ramach podziemia niepodległościowego na terenie Kielecczyzny. W marcu 1946 r. został ciężko ranny w wyniku potyczki z funkcjonariuszami PUBP w Starachowicach, wkrótce po tym zmarł.

Uroczystość zainaugurował dyrektor szkoły Wojciech Kaczorowski wraz z uczniami, którzy odczytali fragmenty kazań ks. kpl. mjr Stanisława Domańskiego. Mszy św. przewodniczył ks. Andrzej Cieszkowski Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Zygmunta w Siennie, który na zakończenie mszy otrzymał list gratulacyjny od strażaków i strzelców w związku z rozpoczęciem posługi kapłańskiej w siennieńskiej parafii . Po Mszy św. odbył się Apel Poległych przeprowadzony przez Związek Strzelecki „STRZELEC ‘’OSW z Sienna, Lipska i Ostrowca Świętokrzyskiego ., który poprowadził st. sierż. ZS Wojciech Krycka -dowódca Związku Strzeleckiego ,,Strzelec’’ OSW z Sienna.

W dalszej części uroczystości głos zabrał bryg. Tomasz Krzyczkowski, który odczytał przyznane wyróżnienia honorowe przez Federację Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie działającej pod honorowym patronatem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która nadała Wyróżnienie Honorowe za zasługi w umacnianiu obronności Rzeczypospolitej Polskiej i patriotyczno-obronnym wychowaniu młodzieży w Roku Jubileuszowym 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę dla:

 1. kpt. rez. Henryka Kaczorowskiego s. Władysława
 2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie im. ks. kapelana mjr. Stanisława Domańskiego.
 3. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka.
 4. Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie.
 5. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochanówce.

Liga Obrony Kraju Zarządu Głównego w Warszawie Uchwałą nr 13 z dnia 15 grudnia 2017roku nadała:

 • Złoty Medal Społeczny Trud Obronności raju „Za zasługi dla LOK’’ Panu Dariuszowi KASZUBA s. Aleksandra
 • Srebrny Medal Społeczny Trud Obronności Kraju „Za zasługi dla LOK” Panu Michałowi BIAŁACH s. Kazimierza
 • Brązowy Medal Społeczny Trud Obronności Kraju „Za zasługi dla LOK’’ Panu Wojciechowi KRYCKA s. Czesława

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień i dekoracja medalami, w której uczestniczył poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, Starosta lipski Roman Ochyński, Wójt Gminy Sienno Mariusz Strąk i bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w Lipsku (inspektor Związku Strzeleckiego). Wyróżnienie i podziękowanie od organizatorów i starosty lipskiego otrzymał również poseł na sejm Dariusz Bąk z podziękowaniem za udział w dniu 3 grudnia ubr .w Tarłowie w uroczystości  150-tej rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, która była inauguracją obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości na ziemi lipskiej.

Po zakończeniu uroczystości w Świątyni, wszyscy wierni udali się na plac kościelny, gdzie przy Pomniku Żołnierzy AK-WiN strzelcy zaciągnęli wartę honorową i odbyła się wspólna modlitwa, a przybyłe delegacje, dyrekcja szkoły oraz uczniowie złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze Po czym nastąpiło zakończenie uroczystości. Swoje poczty sztandarowe wystawiły: Światowy Związek Żołnierzy AK Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Koło w Siennie i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Iłży, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie im. ks. mjr. Stanisława Domańskiego , Jednostka Strzelecka nr 1005 ZS ,,Strzelec’’ OSW im. płk Dionizego Czachowskiego w Lipsku,  Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych OSP z Kochanówki i Siennia.     

                                                                                                             

Starostwo Powiatowe w Lipsku i , ZS „STRZELEC” OSW w Lipsku

Paulina Ołowiak i Michał Gajewski

 • 18.03.2018
  18.03.2018
 • 18.03.2018
  18.03.2018
 • 18.03.2018
  18.03.2018
 • 18.03.2018
  18.03.2018
 • 18.03.2018
  18.03.2018
 • 18.03.2018
  18.03.2018
 • 18.03.2018
  18.03.2018
 • 18.03.2018
  18.03.2018
 • 18.03.2018
  18.03.2018
 • 18.03.2018
  18.03.2018
 • 18.03.2018
  18.03.2018
 • 18.03.2018
  18.03.2018
 • 18.03.2018
  18.03.2018