Biuletyn Infromacji Publicznej Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

Spotkanie z ngo w powiecie lipskim

Archiwum » Archiwum 2012 » Spotkanie z ngo w powiecie lipskim

 

W poniedziałek 06 lutego 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Lipsku odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu lipskiego z przedstawicielami Starostwa oraz p. Pauliną Sobieszuk z Federacji MAZOWIA z Warszawy.

 

W ramach projektu realizowanego przez Federację pt. "Budujemy współpracę na Mazowszu - od organizacji do federacji" organizujemy lipską grupę roboczą www.mazowia.org.pl, której zadaniem jest udzielenie wsparcia merytorycznego, pomoc i zjednoczenie środowiska organizacji pozarządowych w regionie. Było to już czwarte spotkanie z przedstawicielami Mazowii.

 

Obecne dotyczyło przede wszystkim funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych, który utworzony został w ramach Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przyjętym przez Radę Powiatu 30.12.2011 r. oraz potrzeb zorganizowania dnia – święta stowarzyszeń w powiecie.

 

Podczas spotkania, korzystając z przykładu rozwiązań wypracowanych w powiecie nakielskim www.powiat-nakielski.pl przedstawiciele lipskich organizacji dyskutowali o szczegółowych rozwiązaniach, które będą adekwatne do ich potrzeb. Wypracowane na spotkaniu propozycje dotyczyły:
 

  • Wysokości dostępnych pożyczek. Pula środków przeznaczonych na fundusz to 50 tys. PLN, uczestnicy spotkania zgodzili się, że jednorazowa pożyczka nie powinna wynosić więcej, niż 10 tys.
  • Termin