Biuletyn Infromacji Publicznej portal mapowy

Sztafeta "OGIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI" 2018 w powiecie lipskim

Archiwum » Archiwum 2018 » Sztafeta "OGIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI" 2018 w powiecie lipskim

W roku jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę ruszyła po raz XVIII Sztafeta Rowerowa „Ogień Niepodległości” organizowana przez Hufiec ZHP Zgierz pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polski Andrzeja Dudy.

Sztafeta rowerowa po Ogień Niepodległości to inicjatywa podjęta przez zgierskich harcerzy w roku 2000. Podczas odbudowy cmentarzy legionistów Józefa Piłsudskiego na Ukrainie młodzież dowiedziała się o tym, jak przed wojną ich rówieśnicy biegli do Kostiuchnówki z krakowskich Oleandrów, miejsca wymarszu „Pierwszej Kadrowej”. Na cmentarzu legionowym w Polskim Lasku (Kostiuchnówka) zapalali ogień i nieśli go do Krakowa.

Harcerze z Hufca ZHP Zgierz uznali, że inicjatywa okresu międzywojennego jest godna kontynuowania. Wtedy to zapadło postanowienie, by sztafetą rowerową przywozić Ogień Niepodległości na obchody Święta 11 listopada do Warszawy, gdzie przy salwach  armatniego salutu honorowego podczas Centralnych Obchodów Święta Niepodległości składany jest na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Mauzoleum to na jednej z tablic nosi inskrypcję zaliczającą Pobojowisko Kostiuchnowskie do szeregu miejsc chwały oręża polskiego.

Ogień Niepodległości ma przypominać o bohaterach i wydarzeniach, które wpłynęły na odzyskanie przez naród polski niezawisłego i wolnego państwa. Zapalany jest kilka dni przed Świętem Niepodległości na mogiłach legionistów, poległych w 1915 i 1916 r. podczas walk na Wołyniu, na Ukrainie. W lampie umieszczonej na bagażniku roweru harcerki i harcerze wiozą ogień do Polski. 

Wioząc „Ogień Niepodległości” harcerze pokonują prawie 700 km trasę rowerową podczas której przekazują ogień w miejscowościach takich jak Hrubieszów, Lublin, Lipsko, Radom i Warszawa.

W dniu 8 listopada 2018 roku sztafeta wjechała na teren powiatu lipskiego. Przejęcia sztafety na granicy powiatu (most na Wiśle) dokonali: Tomasz Krzyczkowski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku w asyście jednostki OSP w Solcu nad Wisłą oraz Krzysztof Furmanek – pracownik Starostwa Powiatowego w Lipsku, Członek Komendy Mazowieckiej Chorągwi ZHP, Prezes Oddziału PTTK w Lipsku. Komenda Powiatowa Policji w Lipsku we współpracy z Komendą Powiatową PSP i OSP zabezpieczała przejazd sztafety do stolicy powiatu.

Po obiedzie członkowie delegacji Ognia Niepodległości odwiedzili miejsca pamięci na terenie powiatu lipskiego, w tym Dąbrowę k. Ciepielowa i lipski cmentarz, gdzie na grobach żołnierskich złożyli odpalony ogień z Kostiuchnówki. Ponadto zwiedzili nasze powiatowe miasteczko – Lipsko, a rolę przewodnika przyjął Marek Łata – Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej „Powiśle”, wicedyrektor ZSP im. J.P.II w Lipsku.

O godz. 17:00 w kościele p.w. św. Trójcy odprawiona została uroczysta msza święta podczas której nastąpiło przekazanie „Ognia Niepodległości” lokalnym władzom samorządowym, strażakom, harcerzom i strzelcom. Do Lipska po Ogień Niepodległości przyjechali również przedstawiciele władz samorządowych z gmin ościennych: Tarłowa i Bałtowa. W uroczystej mszy świętej wzięli także udział kierownicy jednostek i szefowie służb m.in.: mł. insp. Wojciech Brandt – Komendant Policji w Lipsku, Nina Siejko – Dyrektor SPZZOZ w Lipsku, leśnicy z p. Ewą Stępień - Choroś – z-cą Nadleśniczego Leśnictwa Miodne, harcerze pod opieką hm. Jolanty Katarzyny Wilczyńskiej - Furmanek – Komendantki Hufca ZHP im. Bohaterów Chotczy w Lipsku.

Sztafeta „Ognia Niepodległości” zgierskich harcerzy została wyróżniona przez władze powiatu oraz władze MiG Lipsko, a Komendant Sztafety – Krzysztof Kowalewski został uhonorowany srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. Dekoracji dokonał Tomasz Krzyczkowski – Komendant Powiatowy PSP w Lipsku wspólnie z władzami powiatowymi.

Podczas uroczystości w Lipsku w uznaniu zasług, w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej wręczono medale PRO PATRIA: ks. Henryk Jagieło – dziekan parafii Lipsko, ks. Krzysztof Maj – proboszcz parafii Solec nad Wisłą, ks. Zbigniew Wypchło – proboszcz parafii Grabowiec. Dekoracji odznaczonych dokonał Krzysztof Murawski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu w asyście Wicestarosty Lipskiego – Pawła Jędraszka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Józefa Sosnowskiego.

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe wszystkich jednostek OSP z powiatu, które obchodziły 100-lecie działalności oraz poczty sztandarowe JS nr 1005 „Strzelec” i Komendy Hufca ZHP w Lipsku.

Sztafeta „Ognia Niepodległości” pozostała na noclegu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, by następnego dnia wyruszyć do Radomia.

 

Tekst i foto:

K. Furmanek

 • XVIII Sztafeta
  XVIII Sztafeta
 • XVIII Sztafeta
  XVIII Sztafeta
 • XVIII Sztafeta
  XVIII Sztafeta
 • XVIII Sztafeta
  XVIII Sztafeta
 • XVIII Sztafeta
  XVIII Sztafeta
 • XVIII Sztafeta
  XVIII Sztafeta
 • XVIII Sztafeta
  XVIII Sztafeta
 • XVIII Sztafeta
  XVIII Sztafeta
 • XVIII Sztafeta
  XVIII Sztafeta
 • XVIII Sztafeta
  XVIII Sztafeta
 • XVIII Sztafeta
  XVIII Sztafeta
 • XVIII Sztafeta
  XVIII Sztafeta
 • XVIII Sztafeta
  XVIII Sztafeta
 • XVIII Sztafeta
  XVIII Sztafeta
 • XVIII Sztafeta
  XVIII Sztafeta
 • XVIII Sztafeta
  XVIII Sztafeta
 • XVIII Sztafeta
  XVIII Sztafeta
 • XVIII Sztafeta
  XVIII Sztafeta
 • XVIII Sztafeta
  XVIII Sztafeta
 • XVIII Sztafeta
  XVIII Sztafeta
 • XVIII Sztafeta
  XVIII Sztafeta
 • XVIII Sztafeta
  XVIII Sztafeta
 • XVIII Sztafeta
  XVIII Sztafeta
 • XVIII Sztafeta
  XVIII Sztafeta