Biuletyn Infromacji Publicznej Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

Telefony

Wykaz numerów telefonów

Nr pokoju

Nazwa abonenta

Nr wewnętrzny

Nr miejski

Iłżecka 6

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Magda Gozdur, Ewelina Zielonka

-

3776010

2

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - Geodeta Powiatowy - Leszek Dziadura

31

3783031

3

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - Paulina Kamińska

47

3783047

7

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Małgorzata Cheda, Magdalena Gawin - Taracha 

20

3783020

8

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - Ewa Lenart, Kamil Kapciak

14

3783014

10

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - Pelagia Lasota

10

3783010

11

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - Grażyna Lichota

25

3783025

12

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - Karolina Wabik

12

3783012

13

Wydział Finansowy - Kasa - Zofia Gorgoń

13

3783013

16

Stanowisko do spraw Zdrowia i Opieki Społecznej - Joanna Sfora,  Wydział Administracyjno-Gospodarczy - Monika Mróz-Krygier

16

3783016

17

Biuro Rady Powiatu - tel./fax: - Małgorzata Szmit 

17

3783017

17

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - tel./fax: Małgorzata Szmit

17

3783017

18

Biuro Rady Powiatu - Przewodniczący Rady Powiatu Józef Sosnowski

18

3783018

19

Wydział Finansowy - Alicja Jakulewicz, Beata Fijoł

19

3783019

20

Sekretarz Powiatu - Mateusz Kaproń

15

3783015

21

Wydział Administracyjno-Gospodarczy - Zofia Marchewka, Agnieszka Skrobisz

21

3783021

22

Wydział Finansowy - Jolanta Szczepanek, Halina Kowalska

22

3783022

23

Wydział Finansowy - Skarbnik powiatu - Grażyna Maryniak-Gawrylik

23

3783023

24

Starosta - Sławomir Robert Śmieciuch

11

3783011

25

Sekretariat - Agnieszka Stępniewska

11

3783011

25

FAX - sekretariat

44

3783044

26

Wicestarosta - Maria Agnieszka Węgrzecka

11

3783011

32 Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i  Zarządzania Kryzysowego - tel./fax. Kierownik referatu - Marian Wodnicki, Krzysztof Furmanek, Mateusz Bryła 32 3783032
30 Wydział Administracyjno - Gospodarczy - Piotr Tkaczyk - Informatyk. 33 3783033

34

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa - Andrzej Łyjak - kierownik referatu, Czesław Stanek - Geolog powiatowy

34

3783034

35 Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa -  Anna Mital-Wiśniewska 34 3783034
36 Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa - Sylwia Dzik, Kamil Kozieł 34 3783034

39

Referat Architektury i Budownictwa - Monika Pastuszka

26

3783026

40

Referat Architektury i Budownictwa - Kierownik referatu - Witold Stachurski

26

3783026

41

Referat Architektury i Budownictwa - Włodzimierz Misiak

41

3783041

42 "Czyste powietrze" - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 42 3783042

43

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Monika Gołębiowska, Edyta Gurdak, Sylwia Mroczkowska

29

3783029

44 Urzędujący Członek Zarządu - dr Zbigniew Ostrach 30 3783030
Partyzantów 4 Wydział Komunikacji i Transportu - Naczelnik Wydziału Paweł Lizner - 3320342
Partyzantów 4 Wydział Komunikacji i Transportu - Katarzyna Liberska, Edyta Majewska, Grzegorz Żwirkowski, Agata Majewska, Marlena Gajewska, Anna Zardzewiała, Adam Wilk, Ewa Góralska  - 3320342