O Nas

KRÓTKA HISTORIA AMATORSKIEGO LUDOWEGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO

 „OLD-BOYS „ w LIPSKU:

 

Towarzystwo zostało powołane przez 15 członków – ludzi w średnim wieku, miłośników sportu- na zebraniu założycielskim w dniu 2 grudnia 2002r. Na walnym zebraniu członków w dniu 16 grudnia 2002r. wybrano pierwsze władze, Zarząd: Prezes - Włodzimierz Marek, Wiceprezes - Marian Wodnicki, Skarbnik - Sławomir Kołsut, oraz Komisję Rewizyjną: Przewodniczący - Marek Sentkiewicz, Sekretarz - Sławomir Śmieciuch, członek - Dariusz Bińkowski. Towarzystwo zostało zarejestrowane przez Starostę Lipskiego w dniu 7 stycznia 2003 r. decyzją EKST.4292-1/2003.

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Lipsko, terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem Towarzystwa jest:

 1. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu,
 2. Współudział w wychowaniu swoich członków w duchu poszanowania zasad demokracji i patriotyzmu,
 3. Czynny udział w życiu kulturalnym, społecznym i gospodarczym mieszkańców wsi i miasta,
 4. Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej oraz higienicznego trybu życia,
 5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Do podstawowych działań Towarzystwa należy:

 1. Organizacja halowego turnieju piłki nożnej dla Publicznych Szkół Podstawowych z terenu miasta i gminy Lipsko pod hasłem „W poszukiwaniu talentu piłkarskiego” (w 2014r. odbyła się XIV edycja);
 2. Organizacja powiatowego turnieju piłki halowej dla Gimnazjów z terenu powiatu pod hasłem „ W poszukiwaniu talentu piłkarskiego” ( w 2014r. odbyła się X edycja);
 3. Organizacja Mistrzostwa Powiatu Lipskiego w Tenisie stołowym (w 2013r. odbyły się III mistrzostwa z udziałem ok.70 zawodników);
 4. Organizacja Otwartego turnieju piłki halowej o Puchar Prezesa ALTS „Old -Boys” ( w 2014r. odbył się IV turniej);
 5. Udział zespołu Towarzystwa w rozgrywkach radomskiej amatorskiej ligi tenisa stołowego, w której osiąga corocznie duże sukcesy, w tym też indywidualnie (III miejsce w 2012r.);
 6. Zorganizowanie III Amatorskiego Wyścigu Kolarskiego im. Kazimierza Jasińskiego 21.08.2014r.;
 7. Rozgrywanie spotkań na hali i boiskach trawiastych z reprezentacją Polski w futsalu powyżej 35 lat;
 8. Rozgrywanie wielu spotkań z zaprzyjaźnionymi zespołami oldboyów z: Dwikóz, Klimontowa, Sienna, Solca, Sandomierza, Tarnobrzega, Starachowic, Przysuchy, Zwolenia, Ostrowca Świętokrzyskiego;
 9. Patronat nad reprezentacją PSP Lipsko, uczestniczącą w „minimundialu” organizowanym przez redakcję radomskiego oddziału „Echo Dnia”;
 10. Udział członków Towarzystwa w cotygodniowych treningach na hali i stadionie;
 11. Towarzystwo ma szereg osiągnięć sportowych, zdobyło szereg pucharów w turniejach organizowanych poza powiatem lipskim; min. II miejsce w turnieju o Puchar Prezydenta Sandomierza w 2005r.,IV miejsce w Halowym Pucharze Polski powyżej 35 lat rozegranym w Kazimierzy Wielkiej 16.01.2005r., III miejsce w Amatorskiej Lidze Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Radomia w 2005 i 2010r. a najlepszym indywidualnie był Adam Trela, który w czerwcu 2011r. został indywidualnym mistrzem Polski weteranów w kategorii powyżej 60 lat. Następnie, jako reprezentant Polski w Mistrzostwach Europy w Libercu – Czechy – zajął w swojej grupie wiekowej 17 miejsce, I miejsce piłkarzy w Turnieju zakładowym o Puchar Burmistrza Lipska w 2008r., oraz zajęcie I i III miejsca w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Radnych i Pracowników Samorządowych w Tenisie Stołowym w kategorii „B” do lat 55 przez naszego członka Pana Romana Ochyńskiego, rozgrywanych w 2004 i 2005r. tradycyjnie w Szprotawie-Żaganiu.

Towarzystwo posiada własne logo, proporczyk, legitymacje i stroje sportowe. Na dzień 31 grudnia 2014r. liczyło 45 członków, zrzeszonych w trzech sekcjach: piłki nożnej, tenisa stołowego i kolarskiej.

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 13 marca 2009r. wybrane zostały władze Towarzystwa w składzie. Zarząd: Prezes – Dariusz Gudwański, Wiceprezes – Marian Wodnicki, Skarbnik – Wiesław Kosiorowski oraz członkowie; Sławomir Śmieciuch i Waldemar Traczyk. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Włodzimierz Marek, Sekretarz – Sławomir Kołsut i członek Mirosław Buszkiewicz.

Na kolejnym zebraniu w dniu 11 lutego 2011r. wybrano władze w składzie: Zarząd: Prezes – Dariusz Gudwański, Wiceprezes – Marian Wodnicki, Skarbnik – Jacek Rogala oraz członkowie; Adam Trela i Waldemar Traczyk. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Jacek Wielorański, Sekretarz – Sławomir Kołsut i członek Sławomir Rolka.

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 18 stycznia 2013r. zostały wyłonione kolejne władze Towarzystwa; Zarząd: Prezes – Dariusz Gudwański, Wiceprezes – Marian Wodnicki, Skarbnik – Jacek Rogala oraz członkowie; Paweł Kozak i Sławomir Śmieciuch. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Tadeusz Szewczyk, Sekretarz – Mieczysław Trela i członek Sławomir Rolka.

Na ostatnim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 23 stycznia 2015r. zostały wyłonione kolejne władze Towarzystwa; Zarząd: Prezes – Sławomir Śmieciuch, Wiceprezes – Sławomir Rolka, Skarbnik – Jacek Rogala oraz członkowie; Waldemar Traczyk i Tadeusz Szewczyk. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Włodzimierz Misiak, Sekretarz – Wiesław Kosiorowski i członek Marian Szymczyk.

 

Towarzystwo posiada bogatą dokumentację swojej działalności.

 

Tekst zaktualizowano: 9.12.2015 r.