Rowerowy Rajd Rodzinny

Sekcja rowerowa » Rowerowy Rajd Rodzinny

Organizatorzy – ALTS Old-Boys Lipsko, wobec braku możliwości organizacji Wyścigu Rowerowego im. Kazimierza Jasińskiego (przebudowa stadionu oraz drogi krajowej) postanowili promować zdrowy styl życia i turystykę rowerową organizując, w  dniu 19 sierpnia   w ramach obchodów Dni Lipska Rowerowy Rajd Rodzinny.

 

Trasa rajdu wynosiła 12 km i biegła z Lipska do Woli Soleckiej i z powrotem. Wystartowało około 40 chętnych miłośników zabawy rowerowej. Każdy otrzymał pakiet startowy, pamiątkowy medal oraz dyplom. A dla 3 rodzin, które najbardziej licznie będą reprezentowane organizatorzy oraz Miasto i Gmina Lipsko ufundowali specjalne nagrody.

 

Rowerzystów przywitał  Sławomir Śmieciuch – Prezes Towarzystwa i wspólnie z Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko -  Panią Mariolą Szymczyk  dano sygnał do startu.

 

Kiedy wszyscy uczestnicy byli już na mecie (jechali dziadkowie z wnukami)  wręczono wspomniane upominki i nagrody. Wręczali Sławomir Śmieciuch i Jacek Wielorański  -  Burmistrz MiG Lipsko.