Zarząd

Zarząd w składzie:

  1. Sławomir Śmieciuch - Prezes,
  2. Tadeusz Szewczyk - Wiceprezes,
  3. Jacek Rogala - Skarbnik,
  4. Sławomir Rolka - członek,
  5. Arkadiusz Krawczyk - członek,

Komisja Rewizyjna w składzie:

  1. Waldemar Traczyk - Przewodniczący,
  2. Włodzimierz Misiak - sekretarz,
  3. Andrzej Nowak - członek,