Zarząd

 • Zarząd

  NOWY ZARZĄD ALTS „OLD-BOYS” LIPSKO

  W dniu 23 stycznia 2015r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Amatorskiego Ludowego Towarzystwa Sportowego „Old - Boys” w Lipsku na którym wybrano nowe władze, na kadencję 2015 - 2017.

 • Zaproszenie

  Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa

  Na podstawie §22 Statutu Amatorskiego Ludowego Towarzystwa Sportowego „OLD - BOYS” Lipsko - Zarząd Towarzystwa zwołuje w dniu 24 stycznia 2014r. (piątek) o godzinie17.00 (w przypadku braku quorum, o 17.30) - Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa.

 • 18.01.2013

  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 18.01.2013

  W dniu 18 stycznia 2013r. odyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze ALTS "Old - Boys" Lipsko. Wręczenie statuetki - "Nasz przyjaciel” firmie PHUT „DEZET” Lipsko, sprawozdanie z działalności, dyskusja nad sprawozdaniami.

 • IV ZARZĄD ALTS „OLD-BOYS” LIPSKO

  Zarząd ALTS „Old – Boys” od 18 stycznia 2013 roku, stoją od lewej: Paweł Kozak i Sławomir Śmieciuch – członkowie Zarządu, Marian Wodnicki – Wiceprezes, Dariusz Gudwański – Prezes, Jacek Rogala – Skarbnik.

 • Komisja Rewizyjna ALTS "Old-Boys"

  Komisja Rewizyjna ALTS "Old - Boys" od 18.01.2013r., stoją od lewej: Mieczysław Trela - Sekretarz, Tadeusz Szewczyk - Przewodniczący,

   Sławomir Rolka - członek.

 • III ZARZĄD ALTS „OLD-BOYS” LIPSKO

  III Zarząd „Old - Boys” Lipsko (od 11.02.2011r.), od lewej siedzą: Dariusz Gudwański –Prezes, Adam Trela – członek, kierownik sekcji tenisa stołowego, Marian Wodnicki – Wiceprezes, stoją: Arkadiusz Krawczyk – kierownik sekcji piłki nożnej,  Jacek Rogala – skarbnik, Waldemar Traczyk – członek.

 • II ZARZĄD ALTS „OLD-BOYS” LIPSKO

  II Zarząd ALTS „Old – Boys” Lipsko (od 13.03.2009r.), od lewej siedzą; Marian Wodnicki – Wiceprezes, Dariusz Gudwański – Prezes, Wiesław Kosiorowski – Skarbnik, stoją; Sławomir Śmieciuch i Waldemar Traczyk – członkowie.

 • I ZARZĄD ALTS „OLD-BOYS” LIPSKO

  I ZARZĄD ALTS „OLD-BOYS” LIPSKO (2002 – 2009) od lewej: Sławomir Kołsut - Skarbnik, Włodzimierz Marek- Prezes, Marian Wodnicki – W -ce Prezes.