Biuletyn Infromacji Publicznej Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

Archiwum » Archiwum 2019 » „Młodzież Zapobiega Pożarom”

42. edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom” 20.edycji w powiecie lipskim

 

W dniu 25 marca 2019 roku w Lipsku odbyły się po raz dwudziesty eliminacje powiatowe 42. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Uroczystego powitania wszystkich uczestników i ich opiekunów oraz zaproszonych gości dokonał bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w Lipsku wraz z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku Januszem Witczakiem, a uroczystego otwarcia w imieniu Starosty Lipskiego Sławomira Śmieciucha dokonał dr Zbigniew Ostrach członek Zarządu Powiatu Lipskiego.  W eliminacjach powiatowych wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lipskiego. W części pierwszej młodzież odpowiadała na pytania testowe o zróżnicowanym poziomie trudności.  Podczas gdy Jury sprawdzała testy, młodzież obserwowała pokaz sprzętu ratowniczego i medycznego z pozorowanym pożarem i gaszeniem pianą przygotowany przez strażaków z JRG PSP w Lipsku oraz mogła wysłuchać wykładu w ramach prewencji społecznej Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku bryg. Jarosława Bajora pt. „ Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” oraz panel dotyczący zakazu wypalania traw. Do  finału ustnego,  zakwalifikowało się po trzech uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy musieli opowiedzieć na pytania komisji.

W turnieju uczestniczyło łącznie 45 uczniów rywalizujących w 3 grupach. W wyniku eliminacji powiatowych wyłoniono następujących laureatów:

 I grupa wiekowa – uczniowie klas I – VI szkół podstawowych
1. Miłosz NOWAKOWSKI – PSP w Ciepielowie
2. Joanna SIEJKO – PSP W Lipsku
3. Natalia KWIECIEŃ – PSP Wola Solecka

II grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz gimnazjum klasy  II i III
1. Michał KOT - PSP w Bąkowej
2. Aleksandra PĘKSYK – PG w Lipsku
3. Maria SKALIŃSKA – PSP w Solcu nad Wisłą

III grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
1. Mateusz ŁYGAN - ZSOiP w Siennie 
2. Mateusz MICHALEC - ZSP w Lipsku
3. Michał ULIKOWSKI - ZSP w Lipsku

 

 

 

Nad prawidłowym przebiegiem Eliminacji czuwała komisja w składzie: Przewodniczący Komisji – mł. bryg. Paweł Niewczas, Sekretarz dh. Paulina Ołowiak oraz członkowie bryg. Łukasz Maciejewski              dh. Witold Skrzypczyk, dh Jan Cyran przy udziale przedstawiciela Starostwa Powiatowego Mateusza Bryły. Wszyscy uczestnicy Eliminacji Powiatowych oraz ich opiekunowie otrzymali upominki, dyplomy, listy gratulacyjne, zaś zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymali Tracer’y oraz nagrody książkowe i albumy. Ufundowanie nagród i upominków oraz przeprowadzenie eliminacji powiatowych możliwe było m. in. dzięki: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwu Zwoleń, Nadleśnictwu Marcule, Towarzystwu Ubezpieczeń Społecznych oddział w Lipsku, Starostwu Powiatowemu w Lipsku, Komendzie Powiatowej PSP w lipsku, Lipskiemu Centrum Kultury, Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku oraz ZOP ZOSP RP w Lipsku. Osoby, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach powiatowych OTWP „ Młodzież Zapobiega Pożarom” w każdej grupie wiekowej będą reprezentowały powiat lipski na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 27 kwietnia 2019 roku w gminie Lesznowola. W czasie podsumowania szczególne podziękowania i wyrazy uznania zostały przekazane leśnikom, a Piotr Kacprzak Zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu autor bardzo wielu książek opracowań na temat historii lasów państwowych odebrał wykonaną w drzewie kapliczkę z wizerunkiem Matki Boskiej Lipskiej, która będzie umieszczona na szlaku „ żółwia i dinozaura” w lasach lipskich. Uroczystej gali wręczenia dyplomów i nagród towarzyszyła wystawa Strażackich Kronik przygotowana przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku oraz Komendę Powiatową PSP w Lipsku zorganizowaną w Galerii Piaskowiec Lipskiego Centrum Kultury.   

Pragniemy wyrazić naszą wielką wdzięczność instytucjom i darczyńcom, którzy wspierają naszą szczytną ideę upowszechniania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego postępowania w życiu codziennym, jak i w przyszłej karierze zawodowej naszych najmłodszych członków społeczności. Serdecznie dziękujemy opiekunom za zaangażowanie i wzorowe przygotowanie uczniów. W uroczystym podziękowaniu i wręczeniu nagród udział wzięli: Piotr Kacprzak Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Ewa Choroś-Stępień Zastępca Nadleśniczego LP Nadleśnictwa Zwoleń, Roman Saletra Przedstawiciel Nadleśnictwa LP Marcule, Dariusz Tuszyński Dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oddział w Lipsku, Zbigniew Ostrach Przedstawiciel Starosty Lipskiego, członek Zarządu Powiatu Lipskiego, mł. insp. Wojciech Brandt Komendant Powiatowy Policji w Lipsku, bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w lipsku, Janusz Witczak - Prezes ZOP ZOSP RP w Lipsku jednocześnie wójt gminy Chotcza, Karol Burek Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Lipsku jedocześnie wójt gminy Rzeczniów, Artur Szewczyk wójt gminy Ciepielów, Jan Cyran Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Lipsku jednocześnie członek ZOP ZOSP RP w Lipsku, Marek Łata Zastępca Dyrektora ZSP im. Jana Pawła II w Lipsku, dh Witold Skrzypczyk Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzeczniowie, Izabela Ronduda Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury, Zbigniew Kopciński przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej „Powiśle”.

KP PSP w Lipsku, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku

dh. Paulina Ołowiak

foto: KP PSP Lipsko