Biuletyn Infromacji Publicznej Platforma Zamówień Publicznych Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

38 rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

Archiwum » Archiwum 2019 » 38 rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

W dniu 13 grudnia 2019 roku na placu przy KP PSP w Lipsku odbył się uroczysty apel z okazji 38 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, którego organizatorem był Zarząd Terenowy NSZZ Solidarność w Lipsku wraz z Komisją Zakładową NSZZ Solidarność przy KP PSP w Lipsku przy udziale władz powiatu lipskiego, kierownictwa Komendy Powiatowej PSP w Lipsku, Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Lipsku i Zarządu Terenowego Związku Zawodowego Florian. Apel rozpoczął się odegraniem hymnu narodowego, po którym bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w Lipsku przywitał gości i wszystkich uczestników. 
W swoim referacie Starosta Lipski Sławomir Śmieciuch przypomniał trudny okres lat 80-tych  oraz represje jakie spadły na społeczeństwo, a w szczególności na ludzi „Solidarności”.  Po nim ks. kan. Krzysztof Maj kapelan strażaków powiatu lipskiego i wicedziekan dekanatu lipskiego wspólnie ze zgromadzonymi odmówił modlitwę za ofiary stanu wojennego.  Przed pomnikiem strażackim usytuowanym przy ulicy Partyzantów, gdzie wartę honorową zaciągnęli strażacy i strzelcy zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów. Na zakończenie Starosta wraz z Komendantem PSP przekazali okolicznościowe publikacje udostępnione przez Instytut Pamięci Narodowej.  
W uroczystości wzięli udział: Sławomir Śmieciuch - Starosta Lipski, Józef Sosnowski - Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego,  mł. insp. Wojciech Brandt - Komendant Powiatowy Policji w Lipsku wraz z delegacją z Komendy, Janusz Witczak - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP i jednocześnie Wójt Gminy Chotcza, Karol Burek - Wójt Gminy Rzeczniów, Mariusz Strąk - Wójt Gminy Sienno, hm. Krzysztof Furmanek - Komendant Hufca ZHP w Lipsku, Wojciech Dziółko - Przewodniczący Terenowej Komisji Koordynacyjnej  NSZZ „Solidarność”, Jan Cyran - Prezes koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lipsku, przedstawiciele instytucji oraz delegacje młodzieży szkolnej i strzeleckiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku oraz Szkoły Podstawowej im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku, a także członkowie zarządu, prezesi i komendanci oddziałów gminnych OSP.
Apelowi towarzyszyła wystawa pn. „Czas Apokalipsy. Stan Wojenny 1981-1983” udostępniona przez IPN. 

Komenda Powiatowa PSP w Lipsku włączyła się również w akcję pt. „Zapal Światło Wolności” nawiązującej do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym, w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku, wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie watykańskiego Pałacu Apostolskiego zapalił papież Jan Paweł II. Do postawienia w oknach świec wezwał wówczas również prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan. Tegoroczna akcja została objęta Narodowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Po uroczystościach Starosta Lipski wziął udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku. Omówiono na nim realizację i wykonanie budżetu gmin w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok, przedstawiono plan organizacji strażackich uroczystości i zawodów sportowo-pożarniczych w roku 2020 oraz przyjęto plan posiedzeń Zarządu.
Na zakończenie posiedzenia odbyło się spotkanie opłatkowe, podczas którego druhowie przekazali sobie życzenia świąteczno - noworoczne.

 • 13.12.2019
  13.12.2019
 • 13.12.2019
  13.12.2019
 • 13.12.2019
  13.12.2019
 • 13.12.2019
  13.12.2019
 • 13.12.2019
  13.12.2019
 • 13.12.2019
  13.12.2019
 • 13.12.2019
  13.12.2019
 • 13.12.2019
  13.12.2019
 • 13.12.2019
  13.12.2019
 • 13.12.2019
  13.12.2019
 • 13.12.2019
  13.12.2019