5 mln zł z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych dla powiatu

Archiwum » Archiwum 2020 » 5 mln zł z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych dla powiatu

Głównym celem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych programu jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Do województwa mazowieckiego trafi z budżetu państwa w sumie 1 151 147 579,86 zł.

Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie. W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku.

Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

W związku z powyższym powiat lipski otrzyma 5 mln zł na kompleksową termomodernizacje Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu n./W.

- Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych to ważny impuls do walki z kryzysem. Bezzwrotna pomoc trafi do najmniejszych miejscowości. Takiego wsparcia dla polskich regionów jeszcze nie było? – mówi Premier Mateusz Morawiecki.

Więcej informacji na temat Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych znajdą Państwo tutaj

#CzasLokalnychInwestycji

  • Biały napis"Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych" na granatowym tle oraz logo KPRM
    Biały napis"Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych" na granatowym tle oraz logo KPRM