AKTYWNY ABSOLWENT

Archiwum » Archiwum 2020 » AKTYWNY ABSOLWENT

  • Logo PZN
    Logo PZN

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych kontynuuje nabór do drugiej edycji projektu „Aktywny absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom z dysfunkcją narządu wzroku.

Projekt Jest skierowany do osób z całej Polski, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
  • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych
  • w ostatnich pięciu latach,  (różnego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie).

 

Uczestnikom są oferowane:

  • szkolenia i kursy zawodowe,
  • naukę języków obcych,
  • płatne staże zawodowe,
  • doradztwo i coaching.

 

Kursy, szkolenia i staże mogą odbywać się w miejscu zamieszkania uczestnika projektu.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.

Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji Pliki do pobrania.

 

We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się telefonicznie nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255