Biuletyn Infromacji Publicznej Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

Bezpłatne szkolenie

Archiwum » Archiwum 2019 » Bezpłatne szkolenie

SO.511.8.2019                                                                                                       Lipsko 20.05.2019 r.

 

Organizacje pozarządowe

   Liderzy i liderki lokalne

     

Starostwo Powiatowe w Lipsku oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

z a p r a s z a j ą

 

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz JST (jednostki samorządu terytorialnego) na darmowe szkolenie organizowane  w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Temat: USTAWA o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Prowadzący: Andrzej Rybus-Tołłoczko

Data szkolenia: 29.05.2019 roku

Miejsce:  Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Lipsku
27-300 Lipsko, ul. Rynek 1

Godzina: od 9.30.00 do 12.00

 

ZGŁOSZENIA  na szkolenie prosimy kierować na e-mail: starostwo@powiatlipsko.pl   lub wysłać sms na nr tel. 604 052 385.

Liczba miejsc ograniczona.