Bezpłatne szkolenie

Archiwum » Archiwum 2019 » Bezpłatne szkolenie

  • Plakat
    Plakat

Bezpłatne szkolenie skierowane jest do pracowników i przedstawicieli Izb Gospodarczych i Organizacji Pozarządowych.

 

Szkolenie odbędzie się w dniach 25-27 listopada 2019 r. w Otrębusach (niedaleko Warszawy), w Centrum Konferencyjnym Mazowsze, ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy. UCZESTNIKOM ZAPEWNIONE JEST WYŻYWIENIE, ZAŚ OSOBOM ZAMIESZKAŁYM POZA MIEJSCEM ODBYWANIA SIĘ SZKOLENIA – RÓWNIEŻ NOCLEG.

 

Pod okiem ekspertów, uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu: konsultacji publicznych, pisania opinii i stanowisk, pakietu ustaw „Konstytucja Biznesu”, ustawy RODO, prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej.

 

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej: https://iped.pl/efektywne-ngo-i-izby-gospodarcze-szkolenia.html i profilu Facebook: https://www.facebook.com/szkoleniaNGOIZBY/

 

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze” realizowanego przez nas przy wykorzystaniu Funduszy Europejskich.

 

Projekt „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze realizowany” jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.