Budowa chodnika w Hucie

Aktualności » Budowa chodnika w Hucie

Z początkiem października rozpoczęły się prace związane z wykonaniem zadania pn.: "Wykonanie jednostronnego chodnika w miejscowości Huta na długości 608mb i szerokości 1,50m po stronie lewej drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny-Huta-Lipsko"

Wykonanie chodnika jest możliwe dzięki współpracy Powiatu Lipskiego a Miastem i Gminą Lipsko.
Powiat Lipsko pokrywa koszt robocizny, pracy sprzętu, piasku, betonu oraz nadzoru technicznego, natomiast Miasto i Gmina Lipsko – koszty krawężnika, obrzeży oraz kostki betonowej na chodniku i zjazdach.
Prace związane z wykonaniem chodnika prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku.

Zdjęcie: Powiatowy Zarząd Dróg publicznych w Lipsku

  • Prace budowlane wzdłuż drogi powiatowej w Hucie
    Prace budowlane wzdłuż drogi powiatowej w Hucie