Biuletyn Infromacji Publicznej Platforma Zamówień Publicznych Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

Ćwiczenie obronne p.k. „POWIŚLE 2019”

Archiwum » Archiwum 2019 » Ćwiczenie obronne p.k. „POWIŚLE 2019”

Komunikat z zakończenia powiatowego ćwiczenie obronnego p.k. „POWIŚLE 2019”

W dniach 15-16 października br. na terenie powiatu lipskiego zostało przeprowadzone powiatowe ćwiczenie obronne p.k. POWIŚLE 2019.

Celem ćwiczenia, którym osobiście kierował Starosta Lipski, było sprawdzenie poziomu przygotowania kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego, powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz gmin powiatu lipskiego do realizacji zadań obronnych wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych.

W pierwszym dniu ćwiczenia  sprawdzono funkcjonowanie systemów łączności oraz elementów rozwijanych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa tj. Systemu Stałych Dyżurów w ramach Stanowisk Kierowania ćwiczących jednostek organizacyjnych w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu.
We współdziałaniu z Wojskowa Komendą Uzupełnień w Radomiu przeprowadzono akcję kurierską w ramach mobilizacyjnego uzupełniania Sił Zbrojnych.

Na terenie każdej z gmin wystąpiła sytuacja kryzysowa, którą rozwiązywali ich szefowie przy pomocy Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego.

Przeprowadzono, aplikacyjne przemieszczenie Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Lipskiego w Zapasowe Miejsce Pracy wraz z niezbędną obsadą urzędu.
Wymienione działania miały charakter aplikacyjno-sztabowy.
 

W drugim dniu ćwiczenia sprawdzone zostały praktycznie procedury działań ratowniczych, przyjęte w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego.
Podczas epizodu praktycznego ćwiczenia, przygotowanego przez Komendę Powiatową Policji , oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej  mogliśmy obserwować działania służb ratowniczych związane z odbiciem zakładników z rąk terrorystów. Scenariusz tego epizodu zakładał, że na teren Publicznej Szkoły Podstawowej  w Lipsku przedostali się terroryści, którzy wzięli zakładników. Użyte zostały materiały pirotechniczne i środki pozoracyjne.

Akcja ratownicza prowadzona siłami Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Ratownictwa Medycznego zawierała takie elementy jak: ewakuacja personelu szkoły, odbicie zakładników, zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Przeprowadzona ewakuacja uczniów, nauczycieli i personelu pomocniczego – objęła łącznie 450 osób. Na zakończenie, przeprowadzony został  tzw. epizod jodowy, aplikacyjna dystrybucja preparatu jodowego wśród młodzieży szkolnej.

Końcowym elementem ćwiczenia była konferencja główna na której; Burmistrz, Wójtowie oraz kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży przedstawili kierownikowi ćwiczenia – Staroście, informacje ze stanu realizacji zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej oraz działań podejmowanych po wystąpieniu sytuacji kryzysowych.

Łącznie w dwudniowym ćwiczeniu uczestniczyło ponad 200 osób z terenu całego powiatu.

 

SZEF SZTABU ĆWICZENIA

Marian Wodnicki

foto: SP w Lipsku

 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019
 • POWIŚLE 2019
  POWIŚLE 2019