Ćwiczenie Renegade/Sarex-21 – zawyją syreny

Aktualności » Ćwiczenie Renegade/Sarex-21 – zawyją syreny

Przez najbliższy tydzień (17-21 maja) będzie trwało ćwiczenie Renegade/Sarex-21, obejmujące przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych na lądzie i morzu. 

W związku z ćwiczeniem, planowane jest uruchamianie syren alarmowych, które wchodzą w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania. Włączenie syren jest elementem ćwiczenia, związanym  z  zagrożeniem nalotami z powietrza – mieszkańcy m. in. Lipska usłyszą modulowany, trzyminutowy, ciągły dźwięk. Następnie dźwięk ciągły, również trzyminutowy - jako odwołanie alarmu.

Ćwiczenie będzie rozgrywane w przestrzeni powietrznej RP oraz na obszarach województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i mazowieckiego.

Głównym celem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, w przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu obrony powierzanej oraz ratownictwa lotniczego i morskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego.

Materiał zewnętrzny, zredagowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

 

  • Syrena alarmowa na tle nieba
    Syrena alarmowa na tle nieba