Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w powiecie lipskim

Aktualności » Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w powiecie lipskim

W dniu 13 kwietnia 2021 r., w hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej, na lipskim cmentarzu spotkali się przedstawiciele samorządu powiatu lipskiego wraz ze służbami i jednostkami powiatowymi oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu powiatu, gdzie przy krzyżu katyńskim oddali honory poległym i złożyli wiązanki kwiatów zapalając przy tym znicze pamięci.

Ze względu na sytuację pandemiczną tegoroczne obchody uroczystości odbyły się w sposób symboliczny.

W bieżącym roku mija 81 lat od zbrodni katyńskiej – dokonanej przez Sowietów eksterminacji około 22 tysięcy polskich obywateli, w tym oficerów z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, którzy stanowili elitę II Rzeczypospolitej.  Podczas tej rocznicy pochylamy głowy i czcimy pamięć o bestialsko zamordowanych polskich patriotach – oficerach, policjantach, lekarzach, naukowcach, prawnikach wziętych do niewoli po agresji ZSRR na Polskę. Stanowili oni elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy a zginęli bestialsko zamordowani strzałem z pistoletu w tył głowy.

Informacja o tych strasznych wydarzeniach ukrywana była przez NKWD przez ponad 3 lata. Świat dowiedział się o istnieniu zbiorowych grobów w Katyniu 11 kwietnia 1943 r., kiedy to  radio niemieckie podało informację o znalezionych mogiłach do ogólnej wiadomości, a dwa dni później w Berlinie odbyła się w tym temacie konferencja prasowa. Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero po pięćdziesięciu latach od dokonania mordu 13 kwietnia 1990 roku, gdy prezydent Michaił Gorbaczow przekazał prezydentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu listy przewozowe NKWD z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis jeńców obozu w Starobielsku. W 2000 roku, w 60. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, w Charkowie, Katyniu i Miednoje zostały otwarte polskie cmentarze.

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2007 roku dzień 13 kwietnia ustanowiony został Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Kłamstwo katyńskie przegrało z prawdą, o którą w czasach zniewolenia komunistycznego walczyły rodziny poległych, a także kolejne pokolenia odważnych historyków, nauczycieli, wydawców podziemnych czasopism, opozycjonistów z czasów PRL.

Nasza pamięć o Katyniu jest moralną powinnością oraz wielkim zobowiązaniem do służby Ojczyźnie. Ofiary tej zbrodni pozostawiły nam testament niezłomnego, dumnego patriotyzmu. Ich postawa inspirowała kolejne pokolenia tych, którzy wspólnym wysiłkiem walczyli o Polskę wolną i suwerenną..

W obchodach rocznicowych udział wzięli: przedstawiciele władz samorządowych którym przewodniczył Starosta Lipski - Sławomir Śmieciuch wraz z Urzędującym Członkiem Zarządu Powiatu Lipskiego – Zbigniewem Ostrachem, Radny Powiatu Lipskiego i Komendant Gminnego Związku OSP RP w Lipsku – Jan Cyran, Komendant Powiatowy Policji w Lipsku – mł. insp. Wojciech Brandt, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku – st. bryg. Tomasz Krzyczkowski, Dziekan parafii p.w. św. Trójcy w Lipsku – ks. kan. Henryk Jagieło, Z-ca Komendanta Mazowieckiej Chorągwi ZHP i Komendant Hufca ZHP w Lipsku – hm. Krzysztof Furmanek, Przewodniczący Terenowej Komisji Koordynacyjnej  NSZZ „Solidarność” w Lipsku - Wojciech Dziółko, a także przedstawiciel Jednostki Strzeleckiej Nr 1005 "Strzelec" w Lipsku,  oraz ksiądz Grzegorz Wrzochal wikariusz parafii pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Błogiem (powiat opoczyński).

Tekst i foto: SP w Lipsku

  • Tablica pamięci
    Tablica pamięci
  • Uczestnicy obchodów rocznicowych
    Uczestnicy obchodów rocznicowych