Biuletyn Infromacji Publicznej Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

Dzień Strażaka 2019

Archiwum » Archiwum 2019 » Dzień Strażaka 2019

  • Dzień Strażaka 2019
    Dzień Strażaka 2019

W dniu 17.05.2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyły się uroczystości z okazji „Dnia Strażaka 2019”, które poprzedziło honorowe oddawanie krwi od godzin porannych w przybyłym pod siedzibę KP PSP w Lipsku ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr. Konrada Vietha w Radomiu. Zebrana krew w ilości 9,5 litra trafi do osób potrzebujących tego bezcennego daru serca z powodu choroby, wypadku czy innego zdarzenia losowego. Wśród krwiodawców byli strażacy powiatu lipskiego.

Obchody  rozpoczęto od uroczystej zbiórki i złożenia okolicznościowej wiązanki kwiatów przy obelisku poświęconemu papieżowi Janowi Pawłowi II w przeddzień rocznicy urodzin świętego, który znajduje się na placu kościelnym. Następnie o godz. 14.00 w Kościele pw. Św. Trójcy w Lipsku została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji zmarłych strażaków pełniących służbę w PSP, OSP oraz ich rodzin. Msze Świętą odprawiali ks. kan. Henryk Jagieło Dziekan Dekanatu Lipskiego, ks. kan. dr Krzysztof Maj - kapelan strażaków powiatu lipskiego. Na zakończenie Eucharystii swoją wdzięczność za przeprowadzenie liturgii wyrazili strażacy wręczając na ręce ks. kan. Henryka Jagieły oraz ks. kan. dr Krzysztofa Maja, Wotum dla Matki Bożej Lipskiej. Następnie odbył się koncert Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia w Siennie pod przewodnictwem Pana Dyrektora Pawła Garbalskiego.

Po koncercie poczty sztandarowe pododdziały i zaproszeni goście przemaszerowali pod obiekt Komendy Powiatowej PSP w Lipsku, gdzie odbyło się złożenie wiązanek kwiatów przy strażackim pomniku „Ku pamięci poległych i zmarłych strażaków oraz żołnierzy”, a także odsłonięcie i poświęcenie figury św. Floriana usytuowanej na historycznym skwerze pamięci przy KP PSP w Lipsku na którym znajduje się również rekwizytowy zabytkowy wóz strażacki.

Dalsza cześć uroczystości miała miejsce na placu wewnętrznym KP PSP w Lipsku. Meldunek o rozpoczęciu uroczystości od dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lipsku bryg. Łukasza Maciejewskiego przyjął mł. bryg. Paweł Fliszkiewicz przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP jednocześnie Naczelnik  Ośrodka Szkolenia KW PSP w Pionkach. Następnie został odegrany hymn państwowy i nastąpiło podniesienie flagi państwowej.  W kolejnej części uroczystości bryg. Tomasz Krzyczkowski, Komendant Powiatowy PSP w Lipsku przywitał wszystkich przybyłych gości. Podczas apelu został odczytany list z okazji Dnia Strażaka od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Następnie wręczone zostały odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Akty awansowe wręczył przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg Paweł Fliszkiewicz Awansowanych w sumie zostało 9 strażaków, a odznaczonych 7.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej i stowarzyszenia powiatu lipskiego najbardziej zaangażowane w akcję krwiodawstwa otrzymały certyfikaty „Firmy Promującej Honorowe Oddawanie Krwi” i dyplomy uznania za zaangażowanie w postaci propagowania idei honorowego krwiodawstwa oraz organizację zbiórki krwi przy udziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa im. Konrada Vietha w Radomiu.            A były to: Komenda Powiatowa PSP w Lipsku, OSP w Bąkowej, Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Lipsko im. Bohaterów Chotczy.

W Uznaniu Zasług w rozwój ochrony przeciwpożarowej powiatu lipskiego zostały przyznane dyplomy uznania i wyróżnienia honorowe przez Starostę Lipskiego Sławomira Śmieciucha, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku Janusza Witczaka, Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski ks. kan. Henryka Jagieło Dziekana Dekanatu Lipskiego, Andrzeja Sota właściciela firmy „ Dombud” z Lipska, Dariusza Przydatka właściciela firmy Betoniarsko-Nagrobkowej oraz Witolda Wypchło.  A także dyplom uznania dla Norberta Ciupińskiego - NLP  w Zwoleniu za stałą i owocną współprace z jednostkami ochrony przeciwpożarowej powiatu lipskiego oraz dh. Mateusza Łygana z okazji zdobycia pierwszego miejsca w 3 grupie wiekowej w Eliminacjach Wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. ”Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W imieniu awansowanych i wyróżnionych strażaków głos zabrał kpt. Waldemar Kominek, który podziękował przełożonym za docenienie zaangażowania strażaków w wypełnianiu obowiązków służbowych.

Następnie głos zabierali goście przybyli na uroczysty apel (przedstawiciele samorządowców, instytucji państwowych) składając gratulacje awansowanym, wyróżnionym i odznaczonym strażakom. Dziękowali lipskim strażakom za trud jaki wkładają w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi m.in.:

- W imieniu Sekretarza Stanu pana Marka Suskiego głos zabrała pani Kinga Bogusz,

- Dariusz Bąk- Poseł Na Sejm RP,

- Krzysztof Murawski – Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu,

- mł. bryg. Paweł Fliszkiewicz – przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP w Pionkach. 

- Sławomir Śmieciuch – Starosta Lipski

- Jacek Wielorański Burmistrz MiG Lipsko,

Uroczystości towarzyszyła wystawa strażackich kronik, jak również został przygotowany panel tematyczny dla dzieci i młodzieży przedstawiający gaszenie pożarów przy pomocy sprzętu używanego na przestrzeni wieków. Całość obchodów zwieńczyła degustacja strażackiej grochówki. 

 W uroczystości udział wzięli także:

Krzysztof Chojnacki- Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Zdzisław Maszkiewicz przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, mjr. Rafał Łyżwa- przedstawiciel dowódcy 42 bazy lotnictwa w Radomiu, mjr Artur Łęcki- przedstawiciel WKU w Radomiu, ppor. Stanisław Pietrynik- przedstawiciel Dowódcy 62. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Radomiu, Janusz Witczak- prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku i Wójt Gminy Chotcza, insp. Wojciech Brandt- Komendant Powiatowy Policji w Lipsku, Józef Sosnowski przewodnicząca Rady Powiatu Lipskiego, Tadeusz Durak-Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lipsku, Jolanta Rękas-Szylar- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku, Waldemar Makuch-przedstawiciel Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lipsku, Anna Świderska Dyrektor PUP w Lipsku, Adam Podsiadło- nadleśniczy Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Norbert Ciupiński przedstawiciel Nadleśnictwa LP w  Zwoleniu, Włodzimierz Cedzyński przedstawiciel Nadleśnictwa LP w Marculach, Romuald Kowaleczko- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lipskiego, Kazimierz Czerwonka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lipskiego, por.rez. Tadeusz Pękałą,   Halina Pyrka- kierownik KRUS w Lipsku, Grzegorz Glina- Dyrektor Oddziału PZU w Lipsku, Adam Wilk- Inspektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lipsku, ks. kan. Henryk Jagieło- Dziekan Dekanatu Lipskiego, ks. Krzysztof Maj kapelan strażaków powiatu lipskiego, Jan Cyran- prezes zarządu koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lipsku, Wojciech Dziółko- przewodniczący Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Lipsku,   Julian Siwek-członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku, Zbigniew Rutkowski- Komendant Gminny ZOSP RP w Chotczy, Władysław Kowalski- prezes OSP Lipsko i prezes honorowy Koła ZEiRP w Lipsku, Zygmunt Rudzki- członek honorowy OSP w Lipsku, Irena Kościelecka Bajkowska- Prezes Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Władysław Bajkowski- Redaktor Naczelny „Twoje Radio Lipsko”, , Marek Łata Przewodniczący TPZL „Powiśle”, Dyrektorzy zakładów pracy i sympatycy pożarnictwa.  

Zdjęcia z uroczystości naciśnij tutaj

Tekst i foto: KP PSP w Lipsku