Biuletyn Infromacji Publicznej Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

Gminny Dzień Strażaka w Siennie

Archiwum » Archiwum 2019 » Gminny Dzień Strażaka w Siennie

W dniu 10 czerwca br. w miejscowości Kochanówka odbyły się uroczystości z okazji Gminnego Dnia Strażaka połączone z przekazaniem samochodu bojowego GBA 2/16 STAR 266 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochanówce. O godzinie 14:30 nastąpiła zbiórka pocztów sztandarowych i pododdziałów pod remizą strażacką, skąd delegacje przemaszerowały do kaplicy pw. św. Maksymiliana Kolbe. Punktualnie o godzinie 15:00 rozpoczęła się Uroczysta Msza Święta w intencji polskiej wsi, ofiar katastrofy smoleńskiej, zmarłych i poległych strażaków i żołnierzy walczących o wolną i niepodległą Polskę którą odprawili: ks. kan. Andrzej Cieszkowski Proboszcz Parafii pw. św. Zygmunta w Siennie, ks. kan. Krzysztof Maj Kapelan Strażaków Powiatu Lipskiego, ks. kan. Zbigniew Wypchło kapelan strażaków Gminy Rzeczniów, Proboszcza Parafii pw. św. Mikołaja w Grabowcu i ks. Kanonik Wiesław Murzyn.Po Mszy Św. delegacja służb mundurowych i obecnych gości oddała hołd wszystkim poległym strażakom oraz żołnierzom w tym strażakowi z OSP w Kochanówce, który podczas walki z żywiołem zginął, następnie sztandary wraz z pododdziałami przemaszerowały na plac uroczystości przy remizie OSP Kochanówka. Obchody poprzedziło podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego. Następnie  dowódca uroczystości dh. Mateusz Traczyński złożył meldunek dh. Januszowi Witczakowi Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku. Po złożonym meldunku nastąpił przegląd pododdziałów oraz przywitanie zaproszonych gości którego dokonał wójt gminy Sienno  Mariusz Strąk.


Kolejnym etapem uroczystości było przekazanie samochodu pożarniczego marki GBA STAR 266  druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochanówce. Akt przekazania samochodu w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Bogdana Łasicy dokonał Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Artur Gonera oraz Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski. Po przekazaniu kluczyków dokonano aktu poświęcenia pojazdu pożarniczego przez księży. Następnym punktem scenariusza uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Postanowieniem Kapituły Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej odznaki Św. Floriana nadano złotą odznakę 100-lecia niepodległości dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochanówce jako wyraz uznania za działalność na rzecz społeczności i praw człowieka na wszystkich polach aktywności oraz wspierania i tworzenia inicjatyw nawiązujących do idei niepodległości. Rada Główna Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nadała dh Eugeniuszowi Czaja Honorową Odznakę Organizacyjną za "Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej". Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Mazowieckiego nadał Srebrnym Medalem za Zasługi dla pożarnictwa dh. Jana Pastuszkę i brązowym Medalem za Zasługi dla pożarnictwa dh. Wojciecha Kryckę.
Komendant Powiatowy PSP w Lipsku, Starosta Lipski i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego przyznali wyróżnienia i dyplomy honorowe dla dh. Michała Wlazłowskiego i dh. Pawła Pastuszki
Dowódca Związku Strzeleckiego "Strzelec" OSW mł. chor. Wojciech Krycka z Sienna wraz z pocztem sztandarowym ZS "Strzelec" OSW z Lipska przeprowadzili Apel Pamięci w rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. 
 

Druh Paweł Pastuszka prezes OSP przybliżył obecnym na uroczystości historię OSP w Kochanówce.
Obchody zakończyły się okolicznościowymi wystąpieniami zaproszonych gości i złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystości. Następnie odbył się koncert uczniów Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia w Siennie pod przewodnictwem Pana Dyrektora Pawła Garbalskiego oraz występy  artystyczne uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kochanówce . W uroczystości udział wzięli: Kinga Bogusz w imieniu Sekretarza Stanu Posła na Sejm Pana Marka Suskiego, Dariusz Bąk- Poseł Na Sejm RP, bryg. Artur Gonera – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie, Rafał Rajkowski- Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, , mjr Artur Łęcki- przedstawiciel WKU w Radomiu, Sławomir Śmieciuch - Starosta lipski, Agnieszka Maria Węgrzecka - v-ce Starosta lipski, Józef Sosnowski - Przewodniczący Rady Powiatu, Antoni Ćwikliński, Paweł Niedziela - Radni Rady Powiatu z Gminy Sienno, mł. insp. Robert Galas - Z-ca Komendanta Policji w Lipsku, przedstawiciele Lasów Państwowych, Janusz Witczak - Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku, Wójt gm. Chotcza, Karol Burek - W-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku, Wójt gm. Rzeczniów, Halina Pyrka - Kierownik Krus Lipsko, Wojciech Dziółko - Przewodniczący TKK NSZZ "Solidarność". Gospodarzem uroczystości byli : Mariusz Strąk - Wójt gm. Sienno, Paweł Pastuszka - prezes OSP w Kochanówce oraz Jan Pastuszka - prezes Koła Rolników Indywidualnych NSZZ "Solidarność" Gminy Sienno.
 

Uroczystości towarzyszyła wystawa strażackich kronik, jak również został przygotowany panel tematyczny dla dzieci i młodzieży z ratownictwa medycznego. 

tekst i foto; KP PSP w Lipsku

 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019
 • 10.06.2019
  10.06.2019