Informacja o działalności punktów NPP

Archiwum » Archiwum 2021 » Informacja o działalności punktów NPP

Informacja o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Lipskiego

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zawiesza się do odwołania stacjonarną działalność punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Porady będą udzielane w formie zdalnej za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej w następujący sposób:

Porady w formie poczty email będą udzielane pod adresem npp@powiatlipsko.pl, na który prosimy przesyłać wszelką korespondencję.

Porady w formie telefonicznej będą udzielane zgodnie z poniższym harmonogramem pod wskazanymi numerami telefonów.

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanego przez radcę prawnego pod numerem telefonu  +48 601 629 707

Poniedziałek - 13.00 - 17.00

Wtorek - 13.00 - 17.00

Środa - 15.00 - 17.00

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanego przez adwokata pod numerem telefonu  +48 733 001 885

Środa - 13.00 - 15.00

Czwartek - 13.00 - 17.00

Piątek - 12.00 - 16.00

 

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową Fundacja „Instytut Spraw Publicznych”

Porady prawne udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu 531 672 711 według harmonogramu:

Poradnictwo prawne w następujące dni:

Wtorek - 8.00 – 12.00

Środa - 8.00 – 12.00

Czwartek - 8.00 – 12.00

Piątek – 8.00 – 12.00

 

 

Poradnictwo obywatelskie odbywa się w poniedziałki  w godz. 8.00 – 12.00.

Poradnictwo obywatelskie świadczone jest pod numerem telefonu 660 707 183

 

Części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osobę uprawnione mogą listownie, pod numerem telefonu 483783016 lub przy pomocy adresu e-mail sekretarz@powiatlipsko.pl przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

 

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba  potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). Wniosek jest do pobrania poniżej.

  • Trójkąt ostrzegawczy z wykrzyknikiem
    Trójkąt ostrzegawczy z wykrzyknikiem