Jesteś ozdrowieńcem. Zostań wolontariuszem w DPS!

Aktualności » Jesteś ozdrowieńcem. Zostań wolontariuszem w DPS!

Chorowałeś na koronawirusa? Chcesz pomagać innym? Zgłoś się do wolontariatu ozdrowieńców. Osoby, które przechorowały COVID-19, jako ozdrowieńcy mogą wspierać domy pomocy społecznej w opiece nad mieszkańcami.

W odpowiedzi na apel Wojewody Mazowieckiego Powiat Lipski zachęca ozdrowieńców do podjęcia wolontariatu w domach pomocy społecznej. Na wsparcie liczą również mieszkańcy oraz pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje o możliwości wsparcia domów pomocy społecznej przez wolontariat ozdrowieńców.

Wolontariat jest realizowany w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Osoby, które przechorowały COVID-19 jako ozdrowieńcy mogą wspomagać domy pomocy społecznej w opiece nad mieszkańcami.

Ozdrowieńcem jest osoba, u której wykryto wcześniej obecność wirusa SARS-CoV-2 i która po zakończonej izolacji nie wykazuje objawów zakażenia. Wolontariuszem może być osoba zdrowa, nie wykazująca objawów chorobowych.

Wolontariusze – ozdrowieńcy mogą zgłaszać chęć pomocy w Domu Pomocy Społecznej wypełniając formularz na stronie: wspierajseniora.pl

Formami świadczonej przez wolontariuszy pomocy mogą być:
•    rozmowy z mieszkańcami DPS,
•    podawanie posiłków,
•    organizowanie zajęć dla mieszkańców,
•    wsparcie pracowników w opiece nad mieszkańcami,
•    zajęcia/czynności porządkowe,
•    inne w zależności np. od kwalifikacji.

Do wolontariatu może dołączyć każdy, kto koronawirusa ma już za sobą (zakończył izolację i nie ma objawów zakażenia) oraz miał potwierdzoną wcześniej obecność wirusa SARS-CoV-2 za pomocą badania PCR lub testem antygenowym.

Praca w ramach wolontariatu będzie się odbywała z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Wolontariusze będą musieli stosować się do zasad i rekomendacji, które dotyczą pracowników DPS. Wszystko po to, aby zminimalizować możliwość rozpowszechnienia wirusa SARS-CoV-2 i innych chorób sezonowych na terenie placówki.

Źródło: PCPR w Lipsku

  • Niebieski napis "info PCPR w Lipsku" na białym tle oraz herb powiatu
    Niebieski napis "info PCPR w Lipsku" na białym tle oraz herb powiatu