Kampania Informacyjna Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - NIE dla ASF

Archiwum » Archiwum 2021 » Kampania Informacyjna Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - NIE dla ASF

Czym jest choroba afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń (ASF) to wysoce zaraźliwa choroba atakująca świnie i dziki. Wirus wywołujący tę chorobę jest nieszkodliwy dla ludzi, ale zazwyczaj śmiertelny dla świń. Obecnie nie ma szczepionki ani lekarstwa na ASF.
Zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie są kluczem do zatrzymania tej generującej straty finansowe, choroby.

Jak jest przenoszony afrykański pomór świń?:
- bezpośredni kontakt z zakażonymi świniami lub dzikami,
- kontakt pośredni poprzez spożycie przez świnie skażonej paszy czy skarmianie odpadami kuchennymi,
- kontakt z zanieczyszczonym sprzętem, takim jak sprzęt rolniczy i pojazdy a także niezdezynfekowaną odzieżą oraz obuwiem wykorzystywanym do obsługi świń.

Typowe objawy chorobowe u świń:
- gorączka,
- utrata apetytu,
- osowiałość,
- wymioty,
- zaczerwienienie skóry na małżowinach usznych, kończynach, klatce piersiowej i brzuchu,
- pienisty wypływ z nosa,
- biegunka, niekiedy krwista,
- poronienia u ciężarnych loch,
- śmiertelność sięgająca niemal 100%.

Jak zapobiegać wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń?
- dbaj o czystość ubrań i obuwia używanego do obsługi świń,
- zdezynfekuj sprzęt używany do obsługi świń, maszyny rolnicze, pojazdy,
- utrzymuj świnie w pełnej izolacji od dzików a także innych zwierząt wolnożyjących oraz domowych,
- upewnij się, że pasza i świnie pochodzą z wiarygodnych źródeł.

W przypadku nawet najmniejszego podejrzenia możliwości wystąpienia ASF w stadzie, należy zgłosić ten fakt powiatowemu lekarzowi weterynarii lub lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem.


TRANSPORT PADŁYCH/ZABITYCH ŚWIŃ

Zgodnie z art. 33 pkt 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2021/605 przewoźnik odpowiedzialny za przemieszczenie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego poza obszary objęte ograniczeniami II i III:
• umożliwia właściwemu organowi kontrolę za pośrednictwem systemu nawigacji satelitarnej ruchu środków transportu w czasie rzeczywistym;
• przechowuje elektroniczne zapisy tego przemieszczenia przez okres co najmniej dwóch miesięcy od daty przemieszczenia.

Należy podkreślić, że w trakcie odbioru i transportu padłych zwierząt muszą być zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz bioasekuracji, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania potencjalnego wirusa ASF.

Środki transportu wykorzystywane do takich przewozów powinny spełniać najwyższe możliwe standardy w zakresie ich szczelności m.in.:
- muszą być myte, czyszczone i dezynfekowane po każdym użyciu
- oraz suche przed użyciem, co powinno być odnotowane w książce mycia i dezynfekcji danego środka transportu.

Zaleca się, aby środki transportu były dodatkowo wyposażone w przenośny opryskiwacz z roztworem produktu biobójczego celem wykonania przez kierowcę dezynfekcji kół oraz innych zewnętrznych elementów pojazdu, które miały styczność z padłymi zwierzętami. Dezynfekcja powinna być wykonana przed opuszczeniem miejsca, z którego odebrano padłe zwierzęta.

Ponadto na ww. obszarach nie rekomendowany jest wszelki wjazd samochodów przedsiębiorstw branży utylizacyjnej do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. W związku z tym środki transportu powinny odbierać padłe zwierzęta sprzed bram gospodarstwa, nie wjeżdżając na ich teren. Padłe zwierzęta powinny być dostarczone do bramy przez właściciela, a następnie załadowane na samochód przedsiębiorstwa utylizacyjnego.

Dodatkowo w przypadku odbioru padłych świń z obszarów II i III każdej przesyłce zwłok trzody chlewnej powinien towarzyszyć dokument handlowy. Oprócz standardowych informacji zawiera on dodatkowe oświadczenie właściciela zwierząt o dokonaniu zgłoszenia padnięcia trzody chlewnej do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii. Oświadczenie wypełnia i podpisuje hodowca. Kierowca nie powinien odebrać padłej trzody chlewnej bez podpisanego oświadczenia.

Materiał zewnętrzny, powierzony przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (brak opisu alternatywnego grafiki)