Biuletyn Infromacji Publicznej Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

KOMUNIKAT PCPR w Lipsku

Aktualności » KOMUNIKAT PCPR w Lipsku

  • Komunikat
    Komunikat

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBSŁUGI  INTERESANTÓW

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz ze względu na  zmniejszenie obsady kadrowej, w trosce  o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców  jak i pracowników PCPR uprzejmie informujemy, że : od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku realizuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.  


wszystkie wnioski dot. dofinansowania ze środków PFRON dostępne są na stronie  internetowej oraz wyłożone są na stoliku w korytarzu  PCPR. We wszystkich sprawach, problemach i pytaniach przy wypełnianiu wniosków urzędnicy będą udzielać informacji za pomocą kontaktu telefonicznego lub poczty elektronicznej;
korespondencję kierowaną do PCPR  proszę kierować drogą pocztową  lub pocztą elektroniczną   bądź pozostawić w miejscu do tego przeznaczonym. Wszelkie pisma, decyzje administracyjne PCPR będzie wysyłał pocztą na podane adresy korespondencyjne;
wstrzymane zostają wszystkie wizyty specjalistów: psychologów, prawnika, ponadto koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownicy socjalni także ograniczą do minimum spotkania w terenie;
w sytuacjach wyjątkowych kontakt osobisty z pracownikiem będzie możliwy,
po ustaleniu telefonicznym lub mailowym w godz. 7.00 -15.00  od poniedziałku do piątku.  Kontakt telefoniczny 48 3781-011, 48 3780-124, e-mail  pcprlipsko@op.pl

Będziemy wdzięczni za zastosowanie się do powyższej rekomendacji, gdyż takie odpowiedzialne zachowania mają pomóc chronić Państwa i obsługujących pracowników przed ewentualnym zakażeniem.

 

 Dyrektor PCPR w Lipsku
 Koryna Kucharczyk