Konferencja podsumowująca projekt "Pszczoła dla sioła"

Aktualności » Konferencja podsumowująca projekt "Pszczoła dla sioła"


Wydarzenie odbyło się w niedzielę 4 października na sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie. Spotkanie było jednocześnie podsumowaniem sezonu pszczelarskiego 2019/2020.

Tematyka wydarzenia oscylowała wokół wielu istotnych tematów w zakresie pszczelarstwa, m.in.: nowoczesnego sadownictwa wobec wyzwań współczesności, zdrowia roślin, bezpieczeństwa żywności, czy rolnictwa ekologicznego.

Ważnym punktem konferencji było również uhonorowanie przedstawicieli pszczelarzy z tereny powiatu lipskiego: Katarzynę Pastuszkę oraz Krzysztofa Wiatrowskiego - Prezesa Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Lipskiej. Podziękowanie złożyli: Wicestarosta Powiatu Lipskiego - Maria Węgrzecka oraz Wójt Gminy Rzeczniów - Karol Burek.

Trzeba zaznaczyć, że liczba sadów owocowych oraz uprawa roślin miododajnych na terenie naszego powiatu, spowodowała silny rozwój pszczelarstwa, który stawia powiat lipski w krajowej czołówce pod względem produkcji miodu.

Dzięki zaangażowaniu pszczelarzy i akcji informacyjnej, możemy wspólnie zwiększyć zainteresowanie losem pszczół, wpłynąć na świadomość i podnieść poziom edukacji społeczeństwa w zakresie pszczelarstwa.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Starosta Powiatu Lipskiego.

  • Wicestarosta - Maria Węgrzecka, pszczelarze: Katarzyna Pastuszka, Krzysztof Wiatrowski.
    Wicestarosta - Maria Węgrzecka, pszczelarze: Katarzyna Pastuszka, Krzysztof Wiatrowski.