Biuletyn Infromacji Publicznej Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

Konferencja wstępna do ćwiczenia p.k. „POWIŚLE 2019”.

Archiwum » Archiwum 2019 » Konferencja wstępna do ćwiczenia p.k. „POWIŚLE 2019”.

Zgodnie z planem szkolenia obronnego na 2019 rok, w dniach 15-16 października br. na terenie powiatu lipskiego zostanie przeprowadzone powiatowe kompleksowe ćwiczenie obronne p.k. „POWIŚLE 2019”.

W celu omówienia czekających nas zadań, w dniu 18 czerwca 2019 roku Starostwie Powiatowym w Lipsku została przeprowadzona konferencja wstępna do ćwiczenia, na której zostały omówione zadania uczestników ćwiczenia wynikające z Zarządzenia Nr 22/SO/2019 Starosty Lipskiego z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego kompleksowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego powiatu lipskiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Radomiu.

Zadania te szczegółowo omówił Marian Wodnicki - Kierownik Referatu/ Spraw Obronnych, zwracając uwagę na potrzebę przyśpieszenia procedur dopuszczenia osób ćwiczących do dostępu do informacji niejawnych oraz starannego przygotowania całych zespołów zadaniowych do ćwiczenia ( Stałe Dyżury, uczestnicy Akcji Kurierskiej, Drużyny Wykrywania i Alarmowania, Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego). Konieczne jest także aktualizacja podstawowych dokumentów na których będzie odbywać się praca podczas ćwiczenia (POFG, Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, Plan Obrony Cywilnej Gminy, dokumentacja AK, dokumentacja SD), oraz uzgodniony i sprawny system obiegu informacji pomiędzy ćwiczącymi. Uczestnicy konferencji zostali poinformowani, że we wrześniu odbędą się kolejne szkolenia poszczególnych zespołów zadaniowych a 2 października zorganizowana konferencja poprzedzająca do ćwiczenia.

Starosta Lipski - Sławomir Śmieciuch podziękował zebranym za przybycie i poprosił o pełne zaangażowanie w przygotowaniu czekającego nas ćwiczenia.

W konferencji uczestniczyło 25 osób, w tym; przedstawiciele gmin powiatu lipskiego, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, oraz obsada Stanowiska Kierowania Starosty Lipskiego.

Opracował: M. W.

Foto: K. Furmanek

 • 18.06.2019
  18.06.2019
 • 18.06.2019
  18.06.2019
 • 18.06.2019
  18.06.2019
 • 18.06.2019
  18.06.2019
 • 18.06.2019
  18.06.2019