KRUS organizuje konkurs dla najmłodszych

Aktualności » KRUS organizuje konkurs dla najmłodszych

Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego ogłasza pierwszą edycję konkursu dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, max. kilkanaście wersów), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Pracę Konkursową należy przesłać do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24:00

20 laureatów z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 300 zł.

Więcej szczegółów na temat Konkursu (regulamin oraz kartę zgłoszeniową) znajdą Państwo tutaj: konkurs KRUS

 

Źródło grafiki: www.krus.gov.pl

  • Plakat konkursowy
    Plakat konkursowy