Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Aktualności » Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Bezinteresownie pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą pomoc potrzebującym, budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności – tacy są wolontariusze z Mazowsza. Ich zaangażowanie i altruizm warto propagować i nagradzać!

Kapituła konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierze laureatów w następujących kategoriach:
1) wolontariat indywidualny;
2) wolontariat grupowy;
3) wolontariat w szkole lub przedszkolu;
4) wolontariat seniorów;
5) wolontariat w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19.

Kandydatów należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym od 1 do 30 września.

Wypełniony formularz wraz z opisem należy przekazać w jednej z niżej wskazanych form:
elektronicznej – na adres e-mail: dialog@mazovia.pl, z tematem „XI edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza powinny mieć formę skanu np. w formacie pdf i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);
papierowej – na adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Okrzei 35, 03-715 Warszawa
z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, tel. 225979683.

Więcej o konkursie, tutaj: https://mazovia.pl/pl/konkursy/mazowieckie-barwy-wolontariatu.html

Materiał zewnętrzny, powierzony przez Delegatura w Radomiu, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

  • Plakat promocyjny "Mazowieckie barwy wolontariatu"
    Plakat promocyjny "Mazowieckie barwy wolontariatu"