NABÓR W PROGRAMIE DOTACYJNYM

Archiwum » Archiwum 2020 » NABÓR W PROGRAMIE DOTACYJNYM

  • Niepodległa
    Niepodległa

Biuro Programu „Niepodległa” ogłasza nabór w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” – #wiktoria 1920 (Priorytet 2, Schemat 2A). Na realizację programu w 2020 roku przeznaczono 2 mln zł.

 

Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

 

W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze lokalnym i regionalnym, upowszechniających wiedzę o Bitwie Warszawskiej 1920 r. i jej znaczeniu dla odbudowy polskiej państwowości. W programie zakłada się możliwość realizacji projektów o charakterze animacyjnym i włączającym społeczność lokalną we wspólne wypracowanie rezultatów działania.

 

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

  • samorządowe instytucje kultur
  • organizacje pozarządowe

 

Termin składania wniosków: do 15 lipca 2020 roku do godziny 15.59

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

 

Więcej na ten temat tutaj znajdą Państwo klikając w załącznik. Tam znajduje się instrukcja składania wniosku oraz Regulamin programu dotacyjnego.

 

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-w-programie-dotacyjnym-koalicje-dla-niepodleglej-wiktoria-1920/

 

Źródło tekstu i grafiki: https://niepodlegla.gov.pl/