Nowa droga w Kijance

Aktualności » Nowa droga w Kijance

Na początku lipca rozpoczęły się prace budowlane pn.: Remont drogi powiatowej nr 1915W Gustawów – Kijanka od km 2+293 do km 2+638 w miejscowości Kijanka odcinek o długości 345mb.

Wartość robót wynosi 75 252,75 zł w tym:  37 626,38 zł (wkład własny powiatu), 37 626,38 zł (wkład UG Chotcza).

W wyniku realizacji zadania powstanie nowa nawierzchnia z masy mineralno- asfaltowej na długości 345mb i szerokości 3,5m oraz obustronne pobocza z materiału kamiennego szerokości 1,0m.

Foto: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku

  • Droga z nową nawierzchnią w Kijance
    Droga z nową nawierzchnią w Kijance