Nowy sprzęt w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą

Aktualności » Nowy sprzęt w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą

Dzięki unijnemu dofinansowaniu do szkół zostaną dostarczone nowe urządzenia i oprogramowanie. Będą to m.in. stanowiska komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, monitory interaktywne, laptopy, projektory oraz moduły i programy edukacyjne, w tym pakiety Microsoft Office 365. Uczniowie bez dostępu do sieci zostaną wyposażeni w internet mobilny. Program obejmuje również szkolenia oraz zdalne instruktaże, które pomogą nauczycielom i uczniom przygotować się do ewentualnego kolejnego okresu nauki zdalnej oraz efektywnie korzystać z zakupionego sprzętu.

Umowy z nowymi beneficjentami projektu podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu wziął udział także radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka, powiat lipski reprezentowali: Sławomir Śmieciuch – Starosta Powiatu Lipskiego, Maria Węgrzecka – Wicestarosta Powiatu Lipskiego oraz Grażyna Maryniak-Gawrylik – Skarbnik Powiatu.

Wartość realizowanego przez samorząd Mazowsza unijnego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego wynosi już ponad 55 mln zł. Sprzęt otrzymają placówki, które do tej pory nie brały udziału w projekcie. Do programu dołączyło 26 szkół z regionu radomskiego, w tym trzy z powiatu lipskiego.

Lista szkół z dofinansowaniem z powiatu lipskiego:
- Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą (wnioskodawca Powiat Lipski);
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk Partyzanckich w Chotczy (wnioskodawca Gmina Chotcza);
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą (wnioskodawca Miasto i Gmina Solec nad Wisłą).

Projekt „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”.

Źródło tekstu: Samorząd Województwa Mazowieckiego; Rafał Rajkowski.
Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Lipsku

  • Uczestnicy spotkania
    Uczestnicy spotkania