Obchody 77.rocznicy Bitwy pod Dębowym Polem

Aktualności » Obchody 77.rocznicy Bitwy pod Dębowym Polem

W niedzielę 29 sierpnia odbyły się uroczyste obchody Bitwy pod Dębowym Polem - Margarbszczyną..

Wydarzenie rozpoczęło się polową mszą świętą. Ważnym punktem uroczystości było złożenie wieńców pod pamiątkowym kamiennym pomnikiem. Oddano również honory jedynemu już żyjącemu świadkowi tragicznych wydarzeń sierpnia ’44 Panu Stanisławowi Fryźlowi. Pan Stanisław, pełen optymizmu i wiary, pokazuje i uczy, co znaczy patriotyzm i miłość do ojczyzny, do swego miejsca na ziemi.

Podczas uroczystości upamiętniających tragiczne wydarzenia sierpnia ‘44 złożono również kwiaty przy pomniku podpułkownika Jerzego Bachty, tragicznie zmarłego podczas pełnienia obowiązków służbowych starszego pilota doświadczalnego 45 eskadry doświadczalnej, który w czasie odbywania lotu – prób flatterowych w dniu 30 stycznia 1987 r. na samolocie I-22 „Iryda” poniósł śmierć w wyniku katastrofy w powietrzu.

Z powodu panującej pandemii nie odbyła się tradycyjna rekonstrukcja historyczna.

Delegację władz samorządu powiatowego tworzyli: Starosta Lipski - Sławomir Śmieciuch, Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego - Józef Sosnowski oraz Radni Powiatu z terenu Gminy Sienno - Paweł Niedziela oraz Antoni Ćwikliński.

Zdjęcia: UG Sienno.

  • Delegacja z powiatu lipskiego składa wiązankę kwiatów przed pomnikiem
    Delegacja z powiatu lipskiego składa wiązankę kwiatów przed pomnikiem