Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy

Aktualności » Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, że nadal prowadzi nabór wniosków na następujące formy wsparcia: 
- bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, 
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 30 lat  i więcej w ramach projektu pn." Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (IV)”
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (IV)”

Osoby bezrobotne chętne do skorzystania z wyżej wymienionych form wsparcia oraz pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy serdecznie zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Lipsku, ul. Rynek 29, tel. (48) 332 36 58.
 

  • Niebieski napis "info PUP w Lipsku" na białym tle
    Niebieski napis "info PUP w Lipsku" na białym tle