Ostatnie dni na spisanie w Narodowym Spisie Powszechnym!

Archiwum » Archiwum 2021 » Ostatnie dni na spisanie w Narodowym Spisie Powszechnym!

Do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominik Rozkrut 21 września br. podczas wideokonferencji prasowej zaapelowali do mieszkańców Mazowsza o wzięcie udziału w spisie. Uczestnictwo w NSP jest obowiązkowe.

Narodowy Spis Powszechny jest organizowany raz na 10 lat. Jego celem jest zebranie najważniejszych informacji dotyczących liczby mieszkańców, sytuacji rodzinnej i  mieszkaniowej, rynku pracy, ochrony zdrowia i edukacji. Dzięki tym danym władze podejmują decyzje, które mają wpływ na codzienne życie każdego Polaka.

W województwie mazowieckim spisanych jest 68 proc. mieszkań. Spisać się można samodzielnie przez internet lub przez infolinię.

Spisać się można przez stronę internetową: spis.gov.pl oraz przez rachmistrzów.
Rachmistrzowie są przygotowani do pracy w reżimie epidemicznym. Wchodząc do mieszkania będą mieć założone maski i zachowywać bezpieczny odstęp. Odpowiedzi na spisowe pytania będą wprowadzane przez rachmistrza do aplikacji internetowej. Nie ma więc konieczności dotykania i podpisywania żadnych dokumentów.

Warto zapamiętać, że rachmistrzowie nie proszą o dokumenty formalne, dowód osobisty, numer konta, nie pytają o dochody, majątek, posiadane nieruchomości, sprzęty w mieszkaniu, sposób spędzania wolnego czasu czy wyjazdy.

Jeśli pojawi się wątpliwość, czy to prawdziwy rachmistrz, można to w prosty sposób zweryfikować. Każdy rachmistrz posiada identyfikator i powinien on być okazany na samym początku rozmowy. Dane z identyfikatora możemy zweryfikować na dwa sposoby. Pierwszym jest internetowa aplikacja „Sprawdź tożsamość rachmistrza”, dostępna na stronie rachmistrz.stat.gov.pl. Druga opcja weryfikacji rachmistrza to infolinia spisowa pod numerem telefonu 22 279 99 99.

Warto podkreślić, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis jest do kontaktu rachmistrza.

Unikanie na różne sposoby udzielenia odpowiedzi podczas rozmowy z rachmistrzem spisowym skutkuje przekazaniem do organów ścigania zawiadomienia o niedopełnieniu obowiązku ustawowego i wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie. To z kolei grozi grzywną w wysokości nawet do 5 tys. złotych.

Materiał zewnętrzny, powierzony przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Więcej informacji na ten temat, tutaj: Strona informacyjna Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

  • Niebieski napis "Info Narodowy Spis Powszechny 2021" na białym tle
    Niebieski napis "Info Narodowy Spis Powszechny 2021" na białym tle