Otwarcie nowoczesnej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzeczniowie

Archiwum » Archiwum 2021 » Otwarcie nowoczesnej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzeczniowie

W poniedziałek, 21 czerwca oficjalnie otwarto nową oczyszczalnię ścieków w Rzeczniowie. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu ze strony polskiego rządu.

Wśród wielu zaproszonych gości na wydarzeniu byli obecni: Starosta Powiatu Lipskiego, Posłowie na Sejm Prawa i Sprawiedliwości oraz Wójtowie gmin powiatu lipskiego.

Prace przy budowie nowej oczyszczalni ścieków zaczęto na początku marca 2020 roku, natomiast już w listopadzie tego samego roku została oddana do użytku. Oczyszczalnia składa się z dwóch niezależnie pracujących ciągów technologicznych, w których każdy wyposażony został w oddzielny reaktor biologiczny. Działanie oczyszczalni ścieków jest zautomatyzowane. W zbiornikach uśredniających ścieki dowożone zamontowana została nowoczesna pompa oraz system napowietrzania i mieszania ścieków. Jest to przedsięwzięcie, które znacznie poprawi funkcjonowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzeczniów.

Serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że gmina Rzeczniów zrealizowała kolejną i potrzebną dla mieszkańców inwestycję.

Zdjęcia: SP w Lipsku

  • Zaproszeni goście podczas oficjalnego otwarcia wydarzenia
    Zaproszeni goście podczas oficjalnego otwarcia wydarzenia
  • Nowa oczyszczalnia ścieków w Rzeczniowie
    Nowa oczyszczalnia ścieków w Rzeczniowie