Biuletyn Infromacji Publicznej Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

Partnerstwo na rzecz wsparcia i rozwoju ...

Archiwum » Archiwum 2019 » Partnerstwo na rzecz wsparcia i rozwoju ...

Spotkanie grupy roboczej „Partnerstwo na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej” w powiecie lipskim

Spotkanie odbyło się we wtorek 11 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku. Był to kolejny etap do utworzenia w naszym powiecie: ZAZ-u (Zakładu Aktywności Zawodowej), CIS-u (Centrum Integracji Społecznej) i Spółdzielni Socjalnej.

Wymieniono mnóstwo pomysłów i propozycji. W dyskusji przewijała się też idea partnerstwa powiatu z gminami.

Głos w dyskusji zabrali:

Sławomir Śmieciuch – Starosta Lipski,

Karol Burek – Wójt Gminy Rzeczniów,

Andrzej Sałata – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy,

Wojciech Jabłoński – przedstawiciel Mazowieckiego Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej – Fundacja Fundusz Współpracy,

Paweł Kozak – lider grupy.

 

Tekst i foto: SP Lipsko

  • 11.06.2019
    11.06.2019
  • 11.06.2019
    11.06.2019
  • 11.06.2019
    11.06.2019