Biuletyn Infromacji Publicznej Platforma Zamówień Publicznych Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

Podsumowanie kursów szkoleniowych w KP PSP w Lipsku.

Archiwum » Archiwum 2019 » Podsumowanie kursów szkoleniowych w KP PSP w Lipsku.

Już po raz drugi w 2019 roku odbyło się podsumowanie kursów szkoleniowych w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.

W dniu 14.04.2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbył się uroczysty apel w którym podsumowano Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych realizowane w okresie od 22 lutego 2019 roku do 14 kwietnia 2019 roku, kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy połączone z ćwiczeniami i warsztatami medycznymi. W egzaminie sprawdzającym Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP przeprowadzonym w dniu 14.04.2019 r. uczestniczyli strażacy spełniający wymogi kwalifikacyjne, którzy następnie zdali pozytywnie egzamin wstępny oraz przeszli testy w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Z ocenami pozytywnymi szkolenie ukończyło łącznie 14 strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu lipskiego. Następnie 43 strażakom ochotnikom którzy ukończyli kurs KPP i uzyskali tym samym tytuł „Ratownika” wręczono certyfikaty. Następnie absolwenci kursu strażacy OSP złożyli ślubowanie.

Kolejnym etapem były ćwiczenia i warsztaty doskonalające z zakresu ratownictwa medycznego podmiotów tworzących i wspierających Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Komendę Powiatową PSP w Lipsku, Starostwo Powiatu Lipskiego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku przy udziale władz samorządowych gmin powiatu lipskiego oraz przy współpracy z Life-Med. s.c. z Opola Lubelskiego, SP ZZOZ w Lipsku, Firmą „Deltamed” z Radomia. Instytucje i Firmy Medyczne wraz z karetkami i zespołami wyjazdowymi wzięły udział w warsztatach ratownictwa medycznego. Zadania realizowane w trakcie "Warsztatów" naciśnij tutaj

Zakończenie apelu rozpoczęło się od złożenia meldunku przez bryg. Dariusza Rzeźnika Naczelnika Wydziału Operacyjnego PSP w Lipsku Komendantowi Powiatowemu PSP w Lipsku bryg. Tomaszowi Krzyczkowskiemu. W powyższym przedsięwzięciu wzięli udział: Anna Kwiecień Poseł na Sejm RP, Sławomir Śmieciuch Starosta Lipski, mł. insp. Robert Galas Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku, mjr Artur Łęcki przedstawiciel Wojskowego Komendanta  Uzupełnień w Radomiu, Bożena Rychter przedstawiciel Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Włodzimierz Cedzyński przedstawiciel Nadleśnictwa Lasów Państwowych Marcule, Norbert Ciupiński przedstawiciel Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Zwoleniu, ks. kan. Krzysztof Maj Kapelan Strażaków Powiatu Lipskiego, Sławomir Krzos Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego, Józef Sosnowski Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego, Marcin Lenart Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku, dh Janusz Witczak Wójt Gminy Chotcza i prezes ZOP ZOSP RP,  Krzysztof Śmietanka Przewodniczący Rady Gminy w Chotczy, Marek Szymczyk- Wójt Gminy Solec nad Wisłą, Karol Burek Wójt Gminy Rzeczniów, Zygmunt Wicik Przewodniczący Rady Gminy w Rzeczniowie, Mariusz Strąk Wójt Gminy Sienno, Roman Markiewicz Przewodniczący Rady Gminy w Siennie, dh Jakub Jóźwik Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku oraz Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Solcu nad Wisłą, Waldemar Kominek Skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku, Jan Cyran Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego oraz Komendant Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Lipsku, Witold Skrzypczyk Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzeczniowie, Zbigniew Rutkowski Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chotczy, Józef Sykut Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ciepielowie, Julian Siwek Komisja ds. Ceremoniału Pożarniczego i Sztandaru Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku oraz Daria Bieniek „Twoje Radio Lipsko”

Komisja egzaminacyjna kadra KP  i JRG PSP w Lipsku, strażacy z uprawnieniami ratowników medycznych wraz z zastępcą Dowódcy mł. bryg. Mirosławem Wojtasem. Natomiast nadzór nad egzaminem sprawował przedstawiciel Ośrodka Szkolenia PSP w Pionkach st. kpt. Robert Banaszek.

Tekst i foto: KP PSP w Lipsku

 • 14.04.2019
  14.04.2019
 • 14.04.2019
  14.04.2019
 • 14.04.2019
  14.04.2019
 • 14.04.2019
  14.04.2019
 • 14.04.2019
  14.04.2019
 • 14.04.2019
  14.04.2019
 • 14.04.2019
  14.04.2019
 • 14.04.2019
  14.04.2019
 • 14.04.2019
  14.04.2019
 • 14.04.2019
  14.04.2019
 • 14.04.2019
  14.04.2019
 • 14.04.2019
  14.04.2019
 • 14.04.2019
  14.04.2019
 • 14.04.2019
  14.04.2019
 • 14.04.2019
  14.04.2019
 • 14.04.2019
  14.04.2019
 • 14.04.2019
  14.04.2019
 • 14.04.2019
  14.04.2019
 • 14.04.2019
  14.04.2019
 • 14.04.2019
  14.04.2019