Podziękowanie za wieloletnią współpracę

Archiwum » Archiwum 2020 » Podziękowanie za wieloletnią współpracę

Dzisiaj na emeryturę przeszedł Marian Wodnicki - długoletni kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. Wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości i pogody ducha, a także realizacji swoich pasji i zainteresowań w dalszym codziennym życiu, życzyli: Starosta Lipski - Sławomir Śmieciuch oraz Maria Węgrzecka - Wicestarosta powiatu. W imieniu pracowników starostwa powiatowego, podziękowanie złożyli naczelnicy wydziałów oraz kierownicy referatów struktur organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Lipsku.

  • 29.01.2020
    29.01.2020
  • 29.01.2020
    29.01.2020
  • 29.01.2020
    29.01.2020