Pomocy nigdy za wiele

Archiwum » Archiwum 2020 » Pomocy nigdy za wiele

  • Grafika dłonie
    Grafika dłonie

Objęcie powiatu lipskiego czerwoną strefą z racji wystąpienia większej ilości zakażeń na Covid-19, wiąże się z bardziej rygorystycznymi obostrzeniami. Dlatego potrzebna jest każda pomoc w miejscach, gdzie wirus bardziej się rozprzestrzenił.

Kilka dni temu (24 sierpnia), Starosta Lipski zwrócił się z prośbą do Wojewody Mazowieckiego o wsparcie osobowe i rzeczowe dla Domu Pomocy Społecznej w Lipsku. Wojewoda zapowiedział pomoc i obecnie przygotowuje decyzję w sprawie oddelegowania dodatkowego personelu medycznego do Domu Pomocy Społecznej w Lipsku. Przekazywane są też do placówki środki ochrony osobistej.

Wojewoda oraz dyrekcja Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, cały czas pozostają w stałym kontakcie ze Starostą Lipskim i dyrekcją placówki. Jak zapewnia Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej codziennie weryfikuje potrzeby dotyczące środków ochrony z dyrektorem DPS. Dotąd wojewoda przekazał do lipskiej placówki 205 litrów płynów do dezynfekcji, 3650 maseczek, 2800 sztuk rękawiczek, 350 przyłbic oraz 260 kombinezonów.

Wojewoda zobowiązał się na udzielenie dalszej pomoc władzom powiatu i dyrekcji lipskiej placówki.

Od początku pandemii Starostwo Powiatowe w Lipsku wspiera instytucje z terenu powiatu w cenne środki ochrony osobistej w postaci maseczek, kombinezonów ochronnych, rękawiczek, czy płynów dezynfekcyjnych. Między innymi w maju, do placówek edukacji wczesnoszkolnej klas I – III trafiło 540 litrów płynu dezynfekcji do rąk.

Poza tym, Starosta Lipski na bieżąco współpracuje z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej i monitoruje sytuację epidemiologiczną.

Każdej pomocy nigdy za wiele.