Poradnia Psychologiczna i Psychoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży do lat 18

Aktualności » Poradnia Psychologiczna i Psychoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży do lat 18

Poradnia Psychologiczna i Psychoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży do lat 18

Poradnia zaprasza pacjentów na wizytę. W ramach NFZ. BEZ SKIEROWANIA


PORADNIA CZYNNA

 • Poniedziałek: 08:00-18:00
 • Wtorek: 08:00-12:00, 15:00-20:00
 • Środa: 08:00-20:00
 • Czwartek: 08:00-16:00
 • Piątek: 08:00-13:00
 • Sobota: 08:00-20:00


Kontakt:
SPZZOZ ul. Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko (wejście nr 3 od strony Izby Przyjęć)
tel. 48 3783 556 (Gabinet Nr 1)
tel. kom. 728 213 024 (w godzinach pracy poradni)
Rejestracja ogólna AOS tel. 48 3783 520
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.35)
email: por.psychologiczna@szpitallipsko.pl

JEŚLI CHCESZ POMÓC SWOJEMU DZIECKU I SOBIE ZGŁOŚ SIĘ! Wspólnie damy radę!

W ramach naszych świadczeń oferujemy:

 • diagnostykę i porady psychologiczne,
 • psychoterapię dotyczącą zarówno zaburzeń funkcjonowania, jak i uzależnień, także od środków psychoaktywnych – indywidualną, rodzinną i grupową,
 • sesje rodzinne i wsparcie środowiskowe.


Udzielamy profesjonalnego wsparcia i pomocy, gdy występują m.in.:

 • zaburzenia uwagi i snu,
 • nadpobudliwość ruchowa,
 • zachowania agresywne i impulsywne,
 • nadmierna lękliwość, nieśmiałość, fobie,
 • poczucie osamotnienia, braku akceptacji wśród rówieśników,
 • trudności w nawiązywaniu relacji,
 • zaburzenia somatyczne,
 • trudności szkolne i wychowawcze,
 • samookaleczenia i myśli samobójcze.


Swymi działaniami obejmujemy: szkoły, przedszkola, poradnie, szpitale, świetlice, stowarzyszenia, fundacje, ogniska wychowawcze.
PRACUJEMY TAKŻE W ŚRODOWISKU PACJENTA!

Udzielamy konsultacji: edukacyjno-profilaktycznych i grupowych dla rodzin, opiekunów prawnych, rówieśników i innych osób stanowiących wsparcie społeczne dzieci i młodzieży potrzebujących pomocy i wsparcia.

Materiał zewnętrzny, powierzony przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

 • Plakat promocyjny - zawiera treść artykułu w formie graficznej.
  Plakat promocyjny - zawiera treść artykułu w formie graficznej.