Porozumienia w sprawie komunikacji autobusowej

Archiwum » Archiwum 2021 » Porozumienia w sprawie komunikacji autobusowej

Zawarcie porozumienia w sprawie komunikacji autobusowej między Powiatem Lipskim a Powiatami Opatowskim i Ostrowieckim.

Organizowane przewozy autobusowe, przez współdziałające powiaty mają na celu zaspokojenie podstawowych i koniecznych potrzeb komunikacyjnych. Wspólna komunikacja międzypowiatowa przyczyni się do dalszego rozwoju powiatów w szczególności zapewni dowóz młodzieży do szkół, ludności do szpitala, instytucji kultury i podmiotów gospodarczych.

Wnioski o objęcie dopłatą w 2021 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dotyczą 7 linii komunikacyjnych.

Porozumienie dotyczyć będzie:

 • powierzenia przez powiat Ostrowiecki zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego na nw. Liniach komunikacyjnych na rzecz powiatu lipskiego:
  • Lipsko - Ostrowiec Świętokrzyski przez Solec nad Wisłą;
  • Lipsko - Ostrowiec Świętokrzyski przez Janów, Sienno;
  • Ostrowiec Świętokrzyski - Sienno Przez Grabowiec;
  • Grabowiec - Ostrowiec Świętokrzyski przez Eugeniów;
  • Ostrowiec Świętokrzysk - Lipsko przez Sienno, Nowa Wieś;
  • Lipsko - Ostrowiec Świętokrzyski przez Sienno, Eugeniów.
 • powierzenia przez Powiat Opatowski zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego na nw. Liniach komunikacyjnych na rzecz powiatu lipskiego:
  • Tarłów - Lipsko przez Solec nad Wisłą;
  • Lipsko - Ostrowiec Świętokrzyski przez Solec nad Wisłą..

Na 2021r. zaplanowano również kontynuację ubiegłorocznego dofinansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dla linii komunikacyjnych znajdujących się w granicach Powiatu Lipskiego.


Planowana dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - 3 161 015,70 zł,
Planowane środki własne - 368 785,20 zł. 

 • Niebieski napis "info PRZEWOZY AUTOBUSOWE " na białym tle oraz herb powiatu
  Niebieski napis "info PRZEWOZY AUTOBUSOWE " na białym tle oraz herb powiatu