Biuletyn Infromacji Publicznej Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ...

Archiwum » Archiwum 2019 » Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego ...

Zgodnie z rocznym planem działania, w dniu 18 czerwca 2019r. w Starostwie Powiatowym w Lipsku odbyło się  wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lipsku. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Starosta Lipski - Pan Sławomir Śmieciuch, uczestniczyło 16 osób, w tym; 5 członków Komisji i 11 członków Zespołu.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Omówienie stanu przygotowań służb, inspekcji, straży i policji do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku ludności w okresie wakacyjnym na terenie powiatu lipskiego ze szczególnym uwzględnienie zadań w ramach programu „Bezpieczne Wakacje 2019”.
 2. Analiza ilościowego i jakościowego potencjału powiatowych sił reagowania kryzysowego.

Ad.1

W tym punkcie referowano stan przygotowań do letniego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających z programu ,,Bezpieczne Wakacje 2019’’, w następującej kolejności:

Wojciech Brandt - Komendant Powiatowy Policji w Lipsku, Jarosław Bajor - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku, Jolanta Rękas - Szylar - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i Mateusz Marcinko - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, którzy przedstawili informacje dotyczące działania ich jednostek podczas czekających nas „Wakacji 2019”.

Marian Wodnicki - Kierownik Referatu SO; zapoznał zebranych z treścią pisma Wojewody Mazowieckiego  z dnia 13.06.2019r. w sprawie rekomendacji do realizacji zadań w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”.

Ad.2

Marian Wodnicki - Kierownik Referatu SO; na podstawie otrzymanych materiałów z powiatowych służb, inspekcji i straży opracowane zostało zbiorcze zestawienie ilościowe i jakościowe sił i sprzętu powiatowych jednostek reagowania kryzysowego.

Dyskusję podsumował Starosta Lipski – Sławomir Śmieciuch, który stwierdził, że na podstawie przedstawionych informacji wynika, że stan ilościowy i jakościowy powiatowych sił reagowania kryzysowego odpowiada potrzebom zarządzania kryzysowego i gwarantuje bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu.

Opracował: M.W.

Foto: K. Furmanek

 • 18.06.2019
  18.06.2019
 • 18.06.2019
  18.06.2019
 • 18.06.2019
  18.06.2019
 • 18.06.2019
  18.06.2019